Nowe USG i kardiomonitor dla szpitala

Czek na zakup aparatu USG oraz kardiomonitora wręczy dziś Dyrektorowi Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski, po czym nastąpi uroczyste podpisanie umowy.

REKLAMA

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku zagrożenia życia i zdrowia.

Całkowity koszt projektu 187 000,00 zł
Dofinansowanie 85% tj. 158 950,00 zł

„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki