XXII Krajowa Konferencja Biologów i Przedmiotów Przyrodniczych została
poświęcona zmianom w zreformowanej szkole 

REKLAMA

Jednym z uczestników tego spotkania profesjonalistów z dziedziny biologii była mgr Beata Wołos – na co dzień nauczyciel biologii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie. Wygłosiła ona referat dotyczący rozwijania uczniowskich zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi w dobie nadchodzących zmian w systemie edukacji. Jednym z aspektów tego wystąpienia była analiza kreatywnych metod rozwiązywania problemów w nauczaniu biologii.

Okazuje się, że współczesna edukacja przyrodnicza i zmiany treści kształcenia
wymagają nowych strategii w podejściu do przedmiotu, często wybieranego na egzaminie maturalnym.

Konferencja Biologów odbyła się na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego, a patronatem objęli to wydarzenie Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Dyrektor Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu.
Temat konferencji: Wokół jakości edukacji przyrodniczej – nowe wyzwania
koncentrował się na potrzebach edukacyjnych nauczycieli i uczniów, wynikających ze
zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.

Pani Beata Wołos wysoko oceniła poziom omawianych zagadnień, które będzie mogła
wykorzystać w procesie edukacyjnym swoich wychowanków – uczniów I LO.

N.D.

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki