Jest szansa na realizację projektu budowy stadionu lekkoatletycznego w Jaworznie. O postępach tego projektu poinformował radny Nikodem Motyka.

REKLAMA

Dobiegły końca prace związane z projektowaniem obiektu lekkoatletycznego w Jaworznie, który będzie zlokalizowany ostatecznie na stadionie Azotanii przy ul. Moniuszki. Powstanie stadion lekkoatletyczny według wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki wraz z zapleczem w celu jego dostosowania do aktualnie obowiązujących standardów. Miasto Jaworzno złożyło wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie tej inwestycji. Ogłoszenie wyników planowane jest we wrześniu. Następnie planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację pierwszych prac budowlanych, które rozpoczną cały proces inwestycyjny.

Budowa nowego budynku stanowiącego zaplecze oraz trybunę;
• budowa budynku stanowiącego zaplecze dla lodowiska oraz garaż dla urządzeń serwisowych
obsługujących boiska;
• budowa placu sportowego w postaci stadionu lekkoatletycznego zawierającego następujące
urządzenia sportowe:
◦ 8 torową bieżnię okrężną 400m z krawężnikiem wewnętrznym w tym bieżnię prostą 8 torową,
sprinterską przeznaczoną do biegów na 100m oraz na 100m przez płotki kobiet i 110m przez płotki
mężczyzn;
◦ rów z wodą do biegu z przeszkodami zlokalizowany wewnątrz bieżni w zakolu północnym;
◦ skocznię do skoku wzwyż z rozbiegiem długości R=15m, zlokalizowaną wewnątrz bieżni w zakolu
południowym;
◦ skocznię do skoku o tyczce dwukierunkową ze skrzynką na każdym końcu rozbiegu z rozbiegiem
długości 40m, zlokalizowaną wewnątrz bieżni w zakolu północnym;
◦ skocznię do skoku w dal i trójskoku z zeskocznią na każdym końcu dwukierunkową,
dwuścieżkową z rozbiegiem długości 40m, zlokalizowaną wewnątrz bieżni przed trybunami dla
kibiców;
◦ rzutnię do pchnięcia kulą z sektorem rzutów 25m, zlokalizowaną wewnątrz bieżni w zakolu
południowym;
◦ rzutnię do rzutu dyskiem i młotem z sektorem rzutów 90m, zlokalizowaną wewnątrz bieżni w
zakolu południowym;
◦ rzutnię do rzutu oszczepem z sektorem rzutów 100m, rozbiegiem długości 30,2m, zlokalizowaną
wewnątrz bieżni w zakolu północnym;
◦ boisko piłkarskie o wymiarach 100x60m z nawierzchnią z trawy naturalnej, wyposażone w system
zraszania;
• budowa placu sportowego w postaci terenu do rozgrzewki zawierającego następujące urządzenia
sportowe:
◦ rzutnię do pchnięcia kulą z sektorem rzutów 25m;
• budowa placu pod lokalizację lodowiska sezonowego;
• budowa ścieżki okólnej do biegania rekreacyjnego;
• budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych ciągów komunikacyjnych;
• budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych placów;
• budowa nawierzchni biologicznie czynnych;
• budowa miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych wraz z osłoną i zadaszeniem;
• budowa nowych ogrodzeń;
• montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na odpadki, etc.);
• wykonanie nowych nasadzeń zieleni wysokiej;
• wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej

Źródło: nikodemmotyka.pl

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki
UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułOrganistówka
Następny artykułOgłoszenia drobne