W Szkole Podstawowej nr 8 rozpoczął się remont sali lekcyjnej, która zostanie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Szkoła realizuje projekt „Sala Przyrody TAURONA”, który w tym roku przebiega pod hasłem Zielone światło dla EkoSzkół”.

REKLAMA

W minionym tygodniu społeczność Szkoły Podstawowej nr 8 im. Janusza Korczaka pożegnała rok szkolny w swoich grupach wiekowych. Były wiersze , piosenki, radosne skecze, ale i łzy żalu wśród tych, którzy pożegnali się ze szkołą na zawsze. Dyrekcja wyróżniła najlepszych uczniów, których nagrodami obdarowała Rada Rodziców.
Mimo iż wszyscy czekają na wakacje z utęsknieniem, bo to czas zasłużonego odpoczynku, to jednak w tej szkole będzie to czas bardzo wytężonej pracy.

Szkoła Podstawowa nr 8 otrzymała zaproszenie do włączenia się w organizowaną przez firmę TAURON cykliczną akcję pn. „Sala Przyrody TAURONA”.
Z radością uczestniczymy w tegorocznej edycji programu przebiegającej pod hasłem „Zielone światło dla EkoSzkół”, dzięki której już wkrótce w szkole powstanie nowa klasopracownia przyrody.

Ze środków przekazanych przez TAURON szkoła już rozpoczęła remont sali lekcyjnej, która zostanie tez wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauki przyrody i biologii w klasach IV- VIII. Z pracowni skorzystają też ostatnie klasy oddziałów gimnazjalnych.
Program Sale przyrody TAURONA adresowany jest przede wszystkim do dzieci, ale również
do nauczycieli, na których spoczywa trud przekazania wiedzy najmłodszym.

Uroczystego otwarcia sali dokonamy w ostatnim tygodniu września, toteż już z niecierpliwością czekamy na inaugurację roku szkolnego 2018/2019!

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki