IX FESTIWAL MODELARSKI JAWORZNO
01 – 02 września 2018 r.

REKLAMA

PROGRAM KONKURSU – WYSTAWY:

01 września 2018 r. (sobota)
godz. 9.00 – 14.00 – przyjmowanie modeli i giełda modelarska
godz. 14.00 – 18.00 – otwarcie zawodów, zwiedzanie ekspozycji
godz. 15.00 – odprawa sędziów
godz. 15.30 – sędziowie rozpoczynają ocenę modeli zgłoszonych do konkursu

02 września 2018 r. (niedziela)
godz. 9.00 – 13.00 – wystawa pokonkursowa, giełda modelarska, imprezy towarzyszące
godz. 14.00 – ogłoszenie wyników konkursu, uroczyste zakończenie festiwalu
godz. Ok. 15.30 – wydawanie modeli

Uwaga:
W szczególnych przypadkach wcześniejsze wydawanie modeli odbywa się wyłącznie za zgodą organizatorów!

Organizatorzy:

– Prezydent Miasta Jaworzna
– Muzeum Miasta Jaworzna.
– Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich
– Modelarnia Lotnicza w Jaworznie
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie

Termin i miejsce Konkursu:

01 – 02 września 2018 r.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana Pawła II
ul. Północna 9a 43-600 Jaworzno

Cele imprezy:
1. Promocja modelarstwa, jako sposobu spędzania czasu wolnego
2. Popularyzowanie modelarstwa wśród mieszkańców regionu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
3. Wymiana doświadczeń między modelarzami w różnym wieku,

Warunki uczestnictwa w imprezie:

1. Festiwal Modelarski w Jaworznie ma charakter konkursu-wystawy. Jest imprezą otwartą i mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie i na wystawie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej. Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacja regulaminu.

3. Chętni do uczestnictwa w giełdzie modelarskiej proszeni są o dokonanie rezerwacji do dnia 31 sierpnia 2018 r. Po tym terminie organizatorzy nie gwarantują miejsca do handlu.

4. Uczestnik zawodów może zgłosić 4 modele w każdej klasie. W klasyfikacji będzie uwzględniony najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie. Kolejne miejsce zajmie najwyżej punktowany model następnego modelarza.

5. Opłaty startowe:
● młodzik (zawodnicy do 13 lat) – gratis
● junior (zawodnicy od 13 do 18 lat) – 5 zł
● senior (zawodnicy powyżej 18 lat) – 10 zł

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas i kategorii wiekowych w przypadku małej ilości modeli w danej klasie.

7. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. Zgłoszony model może być jednak zaopatrzony w dokumentację, którą mogą stanowić: instrukcja budowy i malowania, zawarta w zestawie lub dodatkowe materiały dokumentujące wykonane w modelu zmiany, przeróbki itp. Posłuży ona w wypadku kwestii dyskusyjnych oraz do oceny w klasie otwartej.

8. W przypadku wątpliwości co do autorstwa modelu sędziowie mają prawo niedokonania jego oceny.

9. W konkursie nie mogą brać udziału modele nagrodzone w poprzednich edycjach Festiwalu Modelarskiego w Jaworznie.

Zasady oceny zgłoszonych modeli:

1. Wszyscy zawodnicy wypełniają kartę zgłoszenia modelu.

2. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa, powołana przez organizatorów wg zasady podoba się — nie podoba się. Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.

3. Poszczególne klasy zostaną ocenione, jeżeli sędziowie sklasyfikują minimum pięć modeli, minimum trzech zawodników.

4. W każdej kategorii przyznane zostaną wyróżnienia i okolicznościowe dyplomy.

5. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia modeli, uczestników i zwiedzających.

6. Modele dostarczane i odbierane są na własny koszt uczestników.

7. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne.

8. Wszelkie informacje dotyczące zawodów: http://www.sielata.com.pl/

Telefony kontaktowe:
– Paweł: tel. 661 976 377, mail: ogarekpawel@gmail.com
– Józef: tel. 666 863 507

Podział na klasy:

1. We wszystkich klasach konkurs rozegrany zostanie w grupach wiekowych:
– młodzik (zawodnicy do 13 lat)
– junior (zawodnicy od 13 do 18 lat)
– senior (zawodnicy powyżej lat 18.)

2. Modele mogą być zgłaszane w kategorii:

Dla modeli kartonowych:

– standard: modele wykonane w oparciu o wycinankę, z uwzględnieniem zestawów do waloryzacji przewidzianych przez wydawcę (elementy cięte laserem, fototrawione, drewniane mosiężne)

– otwartej: modele waloryzowane samodzielnie na podstawie dokumentacji zdjęciowej bądź planów modelarskich. Do modelu powinna być dołączona dokumentacja, na podstawie której zmian dokonano.

Dla modeli plastikowych:

– Samoloty, pojazdy gotowe do lotu, jazdy.

– Samoloty, pojazdy waloryzowane samodzielnie na podstawie dokumentacji zdjęciowej bądź planów modelarskich. Do modelu powinna być dołączona dokumentacja, na podstawie której zmian dokonano.

Konkurs modeli kartonowych MK:

ST-1 samoloty tłokowe jednosilnikowe do 1930 roku 1/33
ST-2 samoloty tłokowe jednosilnikowe po 1930 roku 1/33
ST-3 samoloty tłokowe jednosilnikowe 1/50
ST-4 samoloty tłokowe wielosilnikowe 1/33
ST-5 samoloty tłokowe wielosilnikowe 1/50
SO-1 samoloty odrzutowe 1/33
SO-2 samoloty odrzutowe 1/50
SC-1 szybowce wszystkie skale
H-1 śmigłowce wszystkie skale
R-1 kosmiczne i sf
PK-1 pojazdy kołowe wojskowe wszystkie skale
PK-2 pojazdy kołowe cywilne wszystkie skale
PG-1 pojazdy gąsienicowe wszystkie skale
A-1 artyleria wszystkie skale
PS-1 koleje i pojazdy szynowe 1/87
PS-2 koleje i pojazdy szynowe 1/45
PS-3 koleje i pojazdy szynowe 1/25 i większe
SY-1 żaglowce wszystkie skale
SM-1 statki wszystkie skale
O-1 okręty wszystkie skale
O-2 okręty podwodne wszystkie skale
B-1 budowle
F-1 figurki
M-1 makiety
V-1 vintage

Konkurs modeli plastikowych MP:

ST-1 samoloty tłokowe do 1930 roku 1/72 i mniejsze
ST-2 samoloty tłokowe do 1930 roku 1/48-1/50 i większe
ST-3 samoloty tłokowe po 1930 roku 1/72 i mniejsze
ST-4 samoloty tłokowe po 1930 roku 1/48-1/50 i większe
SO-1 samoloty odrzutowe 1/72 i mniejsze
SO-2 samoloty odrzutowe 1/48-1/50 i większe
H-1 śmigłowce skala 1/72 i mniejsze
H-2 śmigłowce 1/48-1/50 i większe
R-1 rakiety
PK-1 pojazdy wojskowe kołowe 1/72 i mniejsze
PK-2 pojazdy wojskowe kołowe 1/48
PK-3 pojazdy wojskowe kołowe 1/35 i większe
PG-1 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1/72 i mniejsze
PG-2 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1/48
PG-3 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1/35 i większe
PG-4 pojazdy wojskowe półgąsienicowe wszystkie skale
A-1 artyleria wszystkie skale
D-1 dioramy
W-1 winety
MP-1 statki i okręty wszystkie skale
F-1 figurki 1/35 i mniejsze
F-2 figurki 1/32 i większe
F-3 popiersia, wszystkie skale
F-4 figurki, pojazdy SF
F-5 figurki, pojazdy Fantasy
PC-1 pojazdy cywilne 1/72 – 1/48
PC-2 pojazdy cywilne 1/35 – 1/24
PCC-1 pojazdy ciężarowe cywilne 1/24 i mniejsze
M-1 motocykle wszystkie skale
V-1 vintage

Dodatkowo zostaną wręczone nagrody specjalne:

1. Puchar Prezydenta Miasta Jaworzna – za najładniejszy model konkursu
2. Puchar Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej – za najlepiej wykonany model samolotu Polskiej Konstrukcji.
3. Nagroda im. Karola Pniaka – za najlepiej wykonany model samolotu, na którym latali, walczyli Polacy.
4. Puchar Globtrotera nagroda dla modelarza, który pokonał największy dystans, jadąc na nasz konkurs.
5. Nagroda „Za inwencję i pomysłowość w modelarstwie”
6. Puchar „PER ASPERA AD ASTRA”
7. Puchar za najlepszy model lotniczy w skali 1:72.
8. Puchar dla najmłodszego uczestnika Festiwalu.
9. Memoriał im. Wiesława Bączkowskiego za najlepiej wykonany model kartonowy z wydawnictwa „Mały Modelarz”
10. Puchar Dyrektora ZSP nr 3 „Za najlepiej wykonany model w kategorii budowle”

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki