Dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej

„Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej”. Złożono podpisy pod listem intencyjnym, potwierdzającym wspólny cel Tauron Wydobycie, KSSE i jaworznickiego CKZiU.

Mylił się ten, kto twierdził, że szkolnictwo zawodowe czasy swojej świetności ma dawno za sobą.

REKLAMA

Wciąż zmieniający się rynek, nowoczesne technologie wykorzystywane w przemyśle a co za tym idzie rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników to już codzienność dla małych przedsiębiorców i wielkich koncernów.

W środę 4 lipca przy wspólnym stole zasiedli przedstawiciele Tauron Wydobycie S.A., Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.

Cel spotkania? Nieprzypadkowy!

Instytucje Wspólnie zrealizują pilotaż modelowego programu praktycznej nauki zawodu „technik górnictwa podziemnego” – w ramach projektu „Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej”. Głównym punktem spotkania było złożenie podpisów pod listem intencyjnym, potwierdzającym wspólny cel Tauron Wydobycie, KSSE i jaworznickiego CKZIU.

Od września, w nowym roku szkolnym jaworzniccy uczniowie klas I i II 4-letniego technikum będą realizować modelowy program nauczania, który zakłada naukę zawodu w szkole, centrum kształcenia praktycznego i u pracodawcy – czyli Tauron Wydobycie S.A.

Program został przygotowany przez KSSE we współpracy z ekspertami dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czy założony cel uda się osiągnąć? Czas pokaże. Pilotażowy program ma zweryfikować, czy wszystkie elementy będą mogły być stosowane w praktyce szkolnej i wdrożone do systemu kształcenia na poziomie rozwiązań systemowych.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki