Jaworznicka Izba Gospodarcza po walnym zgromadzeniu

Członkowie Jaworznickiej Izby Gospodarczej zatwierdzili sprawozdanie pracy zarządu Izby za ubiegły rok. Przyjęto również do realizacji nowe cele Izby na kolejne lata

REKLAMA


Jaworznicka Izba Gospodarcza zrzesza w swoim gronie 70 przedsiębiorców z Jaworzna. Są to zarówno małe firmy, jak i więksi pracodawcy, zatrudniający po kilkaset osób. 

Na Walnym przyjęto do realizacji nowe cele na kolejne lata. Wśród nich znalazły się takie jak:

– kontynuacja i intensyfikacja współpracy z samorządem

– stworzenie koncepcji wraz z analizą możliwości wprowadzenia karty lub aplikacji pod roboczą nazwą „jaworznianka”, dzięki której mieszkańcy będą mogli czerpać korzyści, dokonując zakupu towaru lub usługi w lokalnej firmie

– kontynuacja programu „Przedsiębiorcze Jaworzno”

– przygotowanie internetowych prezentacji członków na stronie Izby

– wypracowanie mechanizmów wsparcia dziedziny kultury w Jaworznie

Po zakończeniu walnego zgromadzenia odbyła się po raz jedenasty „Kolacja w Izbie”.

W tej części spotkania odbyło się kilka prezentacji. Jako pierwszy zaprezentował się sponsor Bank PKO BP, który przedstawił możliwości wynikające z korzystania z instrumentów finansowych opartych na obrocie walutami.

W kolejnej części, członkowie izby wysłuchali prezentacji posła na sejm RP Pawła Bańkowskiego, który przedstawił swój program dla jaworznickiego biznesu. W dyskusji były poruszane aspekty lokalnego życia gospodarczego oraz konieczności zmian w kierunku uproszczenia prawa.

Ostatni element spotkania to prezentacja firmy Komputronik, która wraz z Jaworznicką Izba Gospodarczą zamierza w Jaworznie stworzyć Centrum Kompetencyjne dla Przemysłu 4.0. Jest to duża szansa dla przedsiębiorców z Jaworzna na rozwój swoich kompetencji w zakresie nowej rewolucji przemysłowej opartej na teleinformatyce. Oprócz tego jest to szansa na sprowadzenie do miasta nowych podmiotów gospodarczych, zajmujących się nowymi technologiami.

Zawiązano grupę roboczą złożoną z członków Izby, która ma przygotować strategie utworzenia takiego centrum kompetencyjnego w Jaworznie.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki