W dniu 11.05.2018 r. na zmianie III w Zakładzie Górniczym Janina w pochylni transportowej, na poziomie 500 m doszło do  pożaru endogenicznego. Natychmiast przystąpiono do akcji pożarowej. Powołany został sztab akcji oraz powiadomiono Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach i Centralną Stację Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

REKLAMA

Zgodnie z procedurami wyznaczona została strefa zagrożenia, z której bezpiecznie wycofano wszystkich pracowników. Zastępy ratowników własnych oraz dwa zastępy dyżurujące Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie przystąpiły do aktywnego gaszenia pożaru.

Prowadzenie akcji pożarowej nie zakłóca prowadzonych prac w pozostałej części ruchu zakładu górniczego i nie powoduje zagrożenia dla pracowników. W chwili obecnie po zlokalizowaniu ogniska pożaru i podjęcia działań w celu jego aktywnego gaszenia, stężenia gazów pożarowych spadły do poziomu wartości dopuszczalnych.

Akcja pożarowa zostanie zakończona w godzinach popołudniowych. informuje Adam Trębacz z TAURON Wydobycie.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki