W czwartym dniu obchodów XVIII Dni Godności Osób Niepełnosprawnych 16.05.2018 odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa „Wielozmysłowe poznawanie świata” zorganizowana przez dyrektora Anetę Hartman oraz nauczycieli Przedszkola Miejskiego Nr 12 Integracyjnego w Jaworznie przy współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Jaworzna ds. Osób Niepełnosprawnych Marią Materla.

REKLAMA

Wykład z udziałem specjalistów, panel dyskusyjny oraz praktyczne wykorzystanie mas do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym miał miejsce na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie. Cała konferencja została przeprowadzona z myślą o rodzicach dzieci o specjalnych potrzebach. Celem tego wydarzenia było wzbogacenie wiedzy i umiejętności oraz wymiana doświadczeń uczestników w zakresie pracy terapeutycznej z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie poprzez wykorzystanie zmysłów. W pierwszej części spotkania Agnieszka Wrześniak – Sarwa – psycholog dziecięcy, pracownik Przedszkola Miejskiego Nr 12 Integracyjnego w Jaworznie przedstawiła prezentację, która przybliżyła słuchaczom temat konferencji ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń związanych z pracą i wykorzystaniem zmysłów w poznawaniu świata. Po części teoretycznej rozpoczęto panel dyskusyjny, który otworzyła dr Małgorzata Trojańska – Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych. Wypowiedź skierowana do słuchaczy, jakimi byli rodzice dzieci o specjalnych potrzebach zawierała wiele wskazówek i praktycznych porad. Pani doktor jest rodzicem dziecka o specjalnych potrzebach, dlatego też dobrze rozumie opiekunów i chętnie dzieliła się swoimi doświadczeniami.

Na pytanie w jaki sposób w życiu codziennym doskonalić i usprawniać zmysły u dziecka opowiedziała pani Elżbieta Orzechowska – Filipczyk – pedagog, rodzic dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Wypowiedź ta była przepisem na codzienne zabawy, które są doskonałą formą do usprawniania zmysłów. Rodzic najlepszym terapeutą mówiła prelegentka, ogromne znaczenie ma podejście pełne optymizmu i zaangażowanie całej rodziny do wspólnego spędzania czasu. O metodach terapeutycznych najczęściej stosowanych i skutecznych mówiła pani Krystyna Pacyniak – pedagog, od wielu lat członek zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Po wysłuchaniu części merytorycznej spotkania, rodzice oraz zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z praktyczną stroną pomocy dziecku ze specjalnymi potrzebami. W tym celu Panie Dominika Pawlik oraz Justyna Żoczek, nauczyciele z Przedszkola Miejskiego Nr 12 Integracyjnego w Jaworznie przygotowały masy do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, możliwe do wykonania w warunkach codziennego życia. Chętni mieli okazję poznać nowe techniki pracy oraz zaczerpnąć fachowej wiedzy i porady od nauczycieli. Ponad to każdy z zainteresowanych otrzymał listę przepisów mas sporządzonych do celów pokazowych podczas konferencji oraz inne materiały zawarte w teczkach przygotowanych na konferencję. Całe wydarzenie miało na celu podkreślić jak ważne jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dzielenie się doświadczeniem z rodzicami, nauczycielami. Reasumując należy podkreślić, iż zajęcia z arteterapii, w tym z plastyki czy z techniki są bardzo ważne w edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Dzięki tym zajęciom następuje wszechstronny rozwój i usprawnianie dziecka we wszystkich sferach.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki