TAURON wykształci przyszłych energetyków w Jaworznie

Grupa TAURON rozszerzyła współpracę ze szkołami branżowymi, podpisując umowy z 13 kolejnymi placówkami edukacyjnymi, w których powstanie 21 nowych klas patronackich

REKLAMA

Tym samym TAURON współpracuje już z blisko 40 klasami, które przygotowują uczniów do profesji związanych z energetyką i górnictwem.

Najzdolniejsi uczniowie mają zapewnione stypendia oraz gwarancję zatrudnienia w Grupie.

Co istotne – na spotkaniu podpisano list intencyjny, który stanowi wstęp do umowy patronackiej pomiędzy TAURON Wytwarzanie S.A. a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.

Grupa TAURON podejmuje działania w sferze kształcenia zawodowego, zapobiegając w ten sposób powstawaniu luki kompetencyjnej i pokoleniowej, jednocześnie kreując kapitał ludzki, który będzie miał świadomość wyzwań stojących przed tzw. energetyką jutra.

W klasach patronackich TAURON odbywa się kształcenie w takich zawodach jak m.in.: technik górnictwa podziemnego, technik energetyk, technik elektryk, technik mechatronik, technik elektronik i technik przeróbki kopalin stałych.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki