Dziś, 26 kwietnia o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 15 punktów

REKLAMA

 

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

3. Projekt Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. Miasta Jaworzna

4. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Zmiany Uchwały sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029.

5. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

6. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Przyjęcia Miejskiego programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych – “Stypendium Prezydenta Miasta Jaworzna”

7. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom

8. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podzialu miasta Jaworzna na stale obwody glosowania

9. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji Społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu Miasta Jaworzna na 2019 rok.

10. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działajacych na terenie Miasta Jaworzna.

11. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego odcinka linii 220 kV Byczyna- Jamki w Jaworznie.

12. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie.

13. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydent Miasta Jaworzna.

14. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.

15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców

 

- REKLAMA - Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ

  1. 8. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podzialu miasta Jaworzna na stale obwody glosowania
    10. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działajacych na terenie Miasta Jaworzna.