W bieżącym roku ministerstwo sprawiedliwości planuje znowelizować ustawę o upadłości konsumenckiej. W projekcie ustawy w stosunku do jej obecnego brzmienia znajdzie się kilka ważnych zmian.

REKLAMA

Chyba najważniejszą z nich będzie otwarcie drogi do ubiegania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej byłym przedsiębiorcom, a dokładnie mówiąc osobą, których długi wynikają z prowadzonej działalności gospodarczej. W obecnym brzmieniu ustawy droga do upadłości dla takich osób jest bardzo zawiła i wydłużona w czasie, co skutecznie uniemożliwia skorzystania z dobrodziejstw tejże instytucji. Po zmianach będzie o wiele łatwiej takim osobą ubiegać się o ogłoszenie upadłości. Podobnie sprawa będzie się miała w stosunku do osób, które wpadły w spirale długów. Dziś sąd na etapie rozpoznania wniosku sąd oceniając tzw. „moralność dłużnika” analizuje motywację zaciągniętych zobowiązań, co w zasadnie przesądza o odrzuceniu lub przychyleniu się do wniosku o upadłość konsumencką. Po zmianach etap ten będzie przesunięty do tzw. planu spłaty.

Efekt będzie taki, że do upadłości dojdzie, a jedynie wydłuży się okres spłaty z 3 lat do max 7lat. Kolejna zmiany dotyczyć będzie osób bez majątku. Tu skraca nam się okres między ogłoszeniem upadłości a planem spłaty. Mówiąc wprost nie wszczyna się procesu likwidacji majątku tylko przechodzi się od razu do planu spłaty. Jest to wielkiej udogodnienie, gdyż skraca nam to faktyczny czas spłaty naszych zobowiązań. I w zasadzanie ostatnią ważną zmianą dotyczącą tego zagadnienia jest wprowadzenie zapisu mówiącego o możliwości pozasądowego porozumienia z wierzycielami. Reasumując po wejściu w życie nowelizacji przepisów upadłościowych otworzą się kolejne drzwi dla szerszej grupy dłużników.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do Punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych prowadzony przez Stowarzyszenie „Dogma” w Jaworznie, w ZSP nr 4, ul Armii Krajowej 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 16-20 (brak zapisów)

Adam Zwierzycki

Stowarzyszenie „Dogma”

- REKLAMA - Zewnętrzne linki