Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego od dwóch lat realizuje projekt „Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową” finansowany ze środków EFS w ramach projektu ERASMUS+.

REKLAMA

W ramach projektu, obecnie dwie szesnastoosobowe grupy uczniów klas trzecich Technikum Energetycznego (technik elektryk i technik mechatronik) realizują praktykę zawodową w Schkeuditz/Niemcy oraz Mallow/Irlandia.

W Irlandii uczestnicy projektu zostali przydzieleni do różnych zakładów pracy, gdzie doskonalą i zdobywają nowe praktyczne umiejętności w swoich zawodach.
Dużym atutem irlandzkiej praktyki jest fakt, że jego uczestnicy zakwaterowani są u irlandzkich rodzin goszczących. W ten sposób uczniowie poznają codzienne życie Irlandczyków, ich zwyczaje, kuchnię i tradycje, ale przede wszystkim mają szansę na ćwiczenie swoich umiejętności języka angielskiego.

W Niemczech grupa elektryków zdobywa umiejętności z zakresu montażu instalacji elektrycznych , układów sterowania i automatyki w nowoczesnych systemach „Inteligentnych Domów”. Mechatronicy rozpoczęli swoją praktykę od nauki programowania obrabiarek CNC oraz montażu i uruchamiania drukarek 3D. Obecnie zdobywają umiejętności w niemieckich firmach zajmujących się mechatroniką.

Uczniowie zakwaterowani są w ośrodku partnera gdzie mają możliwość obcowania z rówieśnikami z innych krajów m.in. Hiszpanii, Węgier, Słowenii, Portugalii. Stwarza to możliwości do komunikowania się w języku nie tylko niemieckim ale też angielskim.
Ważnym elementem projektu są atrakcyjne programy kulturowe realizowane w czasie wolnym, czyli w weekendy. Ponadto praktyka zawodowa w Irlandii przypada na okres w którym Irlandczycy obchodzą swoje święto narodowe – Dzień Świętego Patryka (17 marca). Stażyści z CKZiU mają przyjemność świętować ten dzień razem z Irlandczykami podczas parady w Cork – największym mieście w południowej Irlandii.

MDz, JK

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki