Praca dla młodych

Urząd pracy w Jaworznie wdraża i realizuje wiele projektów aktywizujących bezrobotnych.

REKLAMA

Jednym z takich projektów są działania skierowane do grupy młodych osób, które zaczynają swoją zawodową karierę.

Jest wiele instrumentów wsparcia takich jak staże czy bony zawodowe. To wszystko powoduje, że jaworznicki urząd ma bardzo dobre statystyki w realizacji celów. Na spotkaniu ze Stanisławem Szwedem, ministrem w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiono osiągnięcia naszego urzędu.

Temat spotkania to ,,Praca dla młodych – jak to robimy w Jaworznie” W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści, urzędnicy oraz przedsiębiorcy.

W panelu dyskusyjnym przedsiębiorcy, którzy skorzystali już z dostępnych instrumentów mówili o swoich doświadczeniach.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki