Nawodniona instalacja ppoż. w SM Górnik

W roku 2013 w myśl przepisów szczególnych obejmujących bezpieczeństwo budynków mieszkalnych Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła czynności kontrolno -rozpoznawcze stanu budynków w zasobach SM Górnik.

REKLAMA


W wyniku kontroli Państwowa Straż Pożarna w Jaworznie zobowiązała Spółdzielnię do wyposażenia budynków wysokich w nawodnioną instalację ppoż. Dotyczy to 12 wieżowców przy ulicach – Grunwaldzkiej i Piłsudskiego- łącznie 23 piony nawodnionej instalacji ppoż.

Nawodnienie pionów to operacja kosztowna i wymagająca czasu.
Obecnie zadanie zostało wykonane w 74%, a prace nadal trwają.
Nawodniona instalacji ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami jest wykonywana z rur stalowych o średnicach DN80 z zaworami hydrantowymi DN 52, zapewniającymi minimalny wydatek wody na poziomie 2,5 dm3/s. W związku z takimi wymaganiami okazało się niezbędne wykonanie nowych przyłączy wodnych specjalnie dla potrzeb instalacji ppoż. zapewniających zasilanie o wydajności minimum 10dm3/s. Szereg prac z tym związanych wymaga udziału wykonawców o specjalistycznych kompetencjach i doświadczeniu.

Zakres prac został określony na podstawie wykonanej i zaakceptowanej przez rzeczoznawcę do spraw ppoż. dokumentacji projektowej. W celu zminimalizowania uciążliwości prac terminy realizacji są ustalane z Administracjami Osiedlowymi i z odpowiednim wyprzedzeniem przekazywane mieszkańcom. Każda zainteresowana osoba ma możliwość zapoznania się z dokumentacją i zgłoszenia ewentualnych uwag dotyczących planowanej trasy prowadzenia instalacji.

Warto dodać, że obowiązek nawadniania pionów ppoż. dotyczy wszystkich spółdzielni mieszkaniowych na terenie kraju i wiele z nich prowadzi podobne prace.

Działania Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRNIK mają na celu nie tylko zadowolenie mieszkańców, lecz także poprawę bezpieczeństwa pożarowego w budynkach wysokich.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki