Dzielę się odblaskiem

Dzieci z „Akademii Pana Kleksa” wespół z policją rozdawały odblaski mieszkańcom Jaworzna.

REKLAMA

Akcje profilaktyczne związane z bezpieczeństwem na drodze mają na celu podnoszenie świadomości społecznej, kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego. Mają na celu również budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje         i innych.

Dzisiaj na rynku w Jaworznie, policjanci z jaworznickiej komendy wraz z Akademią Pana Kleksa, promowali powszechne używanie elementów odblaskowych przez pieszych. Ten niewielki, lekki i łatwy w użyciu odblask umieszczony w widocznym miejscu na odzieży może uratować ludzkie życie na drodze. Okres zimowy to szybko zmieniające się warunki atmosferyczne, ograniczające często widocznością.

Dzieci wręczały własnoręcznie wykonane odblaski pieszym, w szczególności ubranym w ciemną odzież. Co oczywiste – kolor odzieży wierzchniej również ma wpływ na nasze bezpieczeństwo na drodze, zwłaszcza po zmroku.
Mieszkańcy bardzo pozytywnie reagowali na stróżów prawa w otoczeniu małych przyjaciół.

Przypominamy, że poza terenem zabudowanym, pieszy idący poboczem drogi ma obowiązek stosowania elementów odblaskowych. Namawiamy jednak, do używania ich też w terenie zabudowanym, w czasie wieczornych spacerów czy powrotów z pracy, czy zakupów.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki