Adrian Rams o szczakowskiej kolei

170 lat Kolei Krakowsko-Górnośląskiej w Szczakowej. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy.

Książka autorstwa Adriana Ramsa, wydana przez Muzeum Miasta Jaworzna, ukazuje rozwój i przemiany kolei oraz jej wpływ na rozwój gospodarczy, urbanistyczny i społeczny Szczakowej.
Przy stacji kolejowej powstała nowa osada, która szybko nabrała miejskiego charakteru, czego efektem było uzyskanie praw miejskich przez Szczakową w 1896 roku. Dostęp do nowych rynków zbytu, łatwość transportu towarów i zlokalizowane w okolicy złoża surowców przełożyły się na powstanie nowych zakładów przemysłowych – np. fabryki sody amoniakalnej, huty szkła, cementowni – wytwarzających nowe formy osadnicze w postaci osiedli pracowniczych.
Książka ukazuje także rozwój kolejnictwa w Jaworznie oraz próby połączenia linii lokalnych i górniczych z główną linią kolejową Krakowsko-Górnośląską. Książka zilustrowana jest archiwalnymi fotografiami i mapami.
Adrian Rams
- REKLAMA - Zewnętrzne linki