Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w SM Górnik

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadziła szereg zmian do funkcjonowania między innymi Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRNIK w Jaworznie.

Katarzyna Martyka, Prezes Zarządu SM Górnik
REKLAMA

Ustawodawca dał spółdzielniom czas do września tego roku na dostosowanie swoich statutów do nowego stanu prawnego. Zmiany dotyczą nie tylko członkostwa w spółdzielni, lecz także zasad rozliczania opłat.

Spółdzielnia Mieszkaniowa GÓRNIK zwołała na 24 stycznia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków. Termin wyznaczono poza zwyczajową datą Walnego Zgromadzenia w czerwcu, by rozpocząć proces zmian, które czekają spółdzielnię i stąd zebranie to jest nadzwyczajne.

Walne Zgromadzenie to najwyższy organ spółdzielni, a członkowie, biorąc w nim udział, wpływają na losy swojej spółdzielni. Dlatego też Zarząd zachęca do wzięcia udziału w spotkaniu.

Wojciech Chyła, Sekretarz Rady Nadzorczej

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki