REKLAMA

Burmistrz Miasta Chrzanowa oferuje do sprzedaży trzy tereny inwestycyjne, działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jednostek ewidencyjnych Chrzanów-miasto, obręb Chrzanów nr 5777/9 o pow.1,2374 ha, 5777/10 o pow.1,5004 ha, 5777/12 o pow.0,9766 ha, zlokalizowane w rejonie ul. Kroczymiech, w pobliżu zachodniej obwodnicy miasta, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę produkcyjno-usługową.

Przeznaczone do zbycia nieruchomości gminne wraz z działka nr 5777/11 wchodzą w skład podstrefy Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny.
Ogromnym atutem dla przedsiębiorców inwestujących na terenie objętym SSE jest możliwość uzyskania pomocy publicznej z tytułu inwestycji. Ma ona formę zwolnień w podatku dochodowym.

Szczegóły dotyczące przetargów na sprzedaż ww. nieruchomości inwestycyjnych dostępne są pod poniższym linkiem http://www.chrzanow.pl/dla-przedsiebiorcow/gospodarowanie-mieniem/zbycie-nieruchomosci.html

Zasady funkcjonowania krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej dostępne są na stronie http://www.kpt.krakow.pl/specjalna-strefa-ekonomiczna.
Informacje udzielane są także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, al. Henryka 20, pok.41 I piętro lub pod nr tel.32 758-51-41.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki