Niepełnosprawny absolwent – aktywizacja zawodowa

Z perspektywy szans i możliwości spojrzano na osoby niepełnosprawne podczas konferencji zorganizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

REKLAMA

Tematem spotkania była aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych absolwentów.
Celem było przedstawienie zagadnień dotyczących możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Jeżeli rozmawiano o pracy, podczas konferencji nie mogło zabraknąć przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, którzy przedstawili formy aktywizacji zawodowej, z jakich mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ale także pracodawcy chcący zatrudnić niepełnosprawnego pracownika.

Podkreślano również, że aby osoba niepełnosprawna mogła znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie, konieczne jest przełamanie obojętności, bierności, egoizmu, niezrozumienia społeczności, w której żyje osoba niepełnosprawna.

Konferencja została zorganizowana przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Jaworzna ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Doradcę Metodycznego Pedagogów Szkolnych i Doradców Zawodowych.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki