Wandale zniszczyli plac zabaw i makietę kopalni

W ciągu zaledwie kilku dni wandale zniszczyli plac zabaw na Skałce oraz archiwalne zdjęcia na makiecie szybu kopalni Jacek Rudolf.

REKLAMA

Na placu zabaw na Skałce wandale pomalowali ogrodzenie, ławki, tablicę informacyjną, kosz na śmieci oraz chodnik. Większość z nich “dzieł” jest niecenzuralna. Plac zabaw na Skałce został sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu obywatelskiego.

Z kolei na plantach zniszczone zostały archiwalne zdjęcia. Zostały one pomalowane flamastrami oraz częściowo zerwane.

Być może w ujęciu wandali w tym przypadku pomoże nagranie z monitoringu.

Zgodnie z art. 124 Kodeksu wykroczeń osoba, która umyślnie niszczy bądź uszkadza cudzą rzecz, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Wartość szkody nie może przekraczać w tym wypadku 1/4 minimalnego wynagrodzenia, tj. 420 zł.

Jeżeli wartość szkody jest wyższa niż 420 zł, wtedy akt wandalizmu traktowany będzie jak przestępstwo. Art. 288 Kodeksu karnego przewiduje, że osoba, która niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku cudzą rzecz, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ