Sorbenty – rodzaje i zastosowanie

REKLAMA

Ciągle wzrastające zanieczyszczenie środowiska spowodowało, że na firmy prowadzące działalność stanowiącą zagrożenie dla jego stanu, nałożono bardzo restrykcyjne obowiązki mające na celu jego ochronę. Przede wszystkim muszą one stosować materiały zabezpieczające wszelkiego rodzaju wycieki.

Co to jest sorbent?

To ciało stałe o dużych zdolnościach chłonnych, które umożliwiają szybką neutralizację wycieku, dzięki temu nie przeniknie on do gruntu, a następnie do cieków wodnych. W zależności od kształtu i koloru mają różne zastosowanie. Przede wszystkim jednak pochłaniają zanieczyszczenia ropopochodne i różnego rodzaju chemikalia. Sorbent musi być odpowiednio dobrany do ewentualnego zagrożenia, wtedy jego sprawność i skuteczność będą największe. Jak podkreślają specjaliści z Ekotu.pl, zastosowanie nieodpowiedniego sorbentu będzie zarazem nieskuteczne, jak i spowoduje niepotrzebne koszty.

Rodzaje sorbentów

Najszersze zastosowanie mają sorbenty tekstylne, które mogą mieć różny kształt. Arkusze mają przede wszystkim charakter profilaktyczny. Ich rozłożenie pod urządzeniami mechanicznymi służy wyłapywaniu wszelkich możliwych wycieków, które powinny być jak najszybciej eliminowane.

Sorbenty w kształcie poduszki stosowane są tam, gdzie wycieki z maszyn są duże i potrzebna jest duża powierzchnia chłonna. Podobną rolę pełni sorbent w kształcie węża.

Innym rodzajem sorbentu tekstylnego są bariery, które mają przede wszystkim zastosowanie przy wyciekach substancji oleistych do wszelkiego rodzaju zbiorników wodnych. Bariery nie tylko wyłapują substancje szkodliwe, ale także zapobiegają ich dalszemu rozprzestrzenianiu się.

Sorbenty tekstylne z rolki służą przede wszystkim do czyszczenia zabrudzeń o dużej powierzchni, np. stołów warsztatowych. Sorbenty granulowane mają mniejsze zastosowanie i służą głownie do neutralizacji zanieczyszczeń z powierzchni nierównych.

Przeznaczenie sorbentów i ich oznaczenie

Sorbenty bez względu na kształt produkowane są w 4 różnych kolorach. Każdy z nich oznacza chłonność innych substancji. Dzięki temu łatwiej jest dopasować odpowiedni do zagrożenia:

  • kolor niebieski – sorbety przeznaczone do neutralizacji olejów i produktów ropopochodnych, nie wchłaniają wody,
  • kolor szary – wchłaniają płyny przemysłowe, oleje, produkty ropopochodne, wodę, nie nadają się do neutralizowania agresywnych środków chemicznych,
  • kolor biały – ma takie samo przeznaczenie jak sorbenty niebieskie
  • kolor żółty – przeznaczony do pochłaniania substancji agresywnych i niezidentyfikowanych.

Najważniejszą zaletą sorbentów jest możliwość ich natychmiastowego zastosowania w celu minimalizacji zagrożenia zanieczyszczeniami, szybkie działanie sorbentów uniemożliwia także ograniczenie obszaru zagrożonego.

Więcej informacji na temat sorbentów znajdziecie m.in na tutaj: www.ekotu.pl/sorbenty-rodzaje-i-zastosowanie

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki