Prezydent podpisał 23 października 2017 ustawę o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Ustawa weszła w życie 24 października 2017 r. Od tego momentu osoby uprawnione do świadczenia mogą składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach.

REKLAMA

Na mocy ustawy ponad 235 tys. emerytów i rencistów górniczych otrzyma po 10 tys. zł jednorazowej rekompensaty za utracony deputat.

Ustawa zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku. Aby otrzymać rekompensatę, uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. Można je składać w centralach spółek i kopalniach objętych ustawą. O rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy oraz sieroty otrzymujące renty po górnikach. Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS. Deputat to element wynagrodzenia górników i świadczenie dla emerytów i rencistów. Był rodzajem zobowiązania państwa polskiego wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę.

Wniosek o wypłatę świadczenia rekompensacyjnego osoba uprawniona można składała do właściwego przedsiębiorstwa wypłacającego, czyli określonego przedsiębiorstwa górniczego, w terminie 21 dni od dnia wejścia ustawy w życie.
Wysokość rekompensaty wynosić będzie 10 000 zł. Rekompensata będzie wypłacana jednorazowo.

UWAGA!!!ŚWIADCZENIA DLA EMERYTÓW GÓRNICZYCH BEZ DODATKOWYCH OPŁAT

Świadczenia z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla osobom uprawnionym będą przekazywane bez dodatkowych opłat. Jakiekolwiek płatne usługi, proponowane przez firmy i kancelarie prawne w tym zakresie, są bezpodstawne i nie stanowią warunku koniecznego do otrzymania świadczenia.

PUNKTY OBSŁUGI W TAURON WYDOBYCIE

  • TAURON Wydobycie SA (Centrum), pokój nr 2 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37 ; pon-pt godz. 6-15
  • TAURON Wydobycie SA (Szyb Piłsudski), pokoje nr 6,7, Jaworzno ul. Krakowska 6, pon-pt; godz. 6-15
  • TAURON Wydobycie SA (Budynek przed Bramą Główną ZG Janina) pokoje nr 108,202, Libiąż,
    ul. Górnicza 23, pon-pt; godz. 6-15

Pełna lista miejsc, gdzie można złożyć wniosek dostępna jest tutaj.

Wniosek do pobrania tutaj

źródło: Ministerstwo Energii

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ