Delegacji Komisji do Spraw Unii Europejskiej w TAURONIE

Posłowie z Komisji do Spraw Unii Europejskiej rozmawiali o wpływie regulacji unijnych i krajowych, w szczególności pakietu zimowego i rynku mocy na działalność przedsiębiorstw energetycznych. Spotkanie odbyło się w Elektrowni TAURON Wytwarzanie w Łaziskach Górnych.

REKLAMA

W skład delegacji wchodzili członkowie Komisji, której przewodniczy poseł Izabela Kloc, Waldemar Łagoda, zastępca dyrektora w departamencie energetyki w Ministerstwie Energii oraz Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii.
Posłowie zobaczyli i zapoznali się z zasadami działania projektów badawczych TAURONA: instalacji do zamiany CO2 i wodoru w syntetyczny gaz naturalny (SNG) oraz instalacji wyłapywania rtęcie ze spalin.

Głównym tematem rozmów był wpływ unijnej polityki klimatycznej na sektor wywarzania energii elektrycznej w Polsce. Takie spotkania mają pomóc dostarczyć realnych argumentów w merytorycznych dyskusjach na unijnym szczeblu.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki