Zmiany w nocnej i świątecznej opiece

Od 1 października Zespół Lecznictwa Otwartego nie będzie już realizował świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej. To działanie będzie realizowane przez Szpital Wielospecjalistyczny. Zmiana wynika z ustawy
o sieci szpitali.

REKLAMA

Co te zmiany oznaczają dla pacjentów? Przede wszystkim osoby korzystające z pomocy lekarzy podczas nocnych i świątecznych dyżurów będą przyjmowane przez lekarzy z jaworznickiego szpitala, a nie jak do tej pory ze ZLO.

Nie zmieni się na natomiast lokalizacja. – Obecnie ZLO oraz szpital finalizują porozumienie, na mocy którego szpital będzie wynajmował od ZLO pomieszczenia wraz z całym zapleczem medycznym (sprzętami, lekami itp.) w ZLO–Leopold, przy ul. Grunwaldzkiej 235, czyli w lokalizacji, w której obecnie udzielane są świadczenia NiŚOM przez spółkę. Pacjenci będą wiec przyjmowani od 1 października w dotychczasowej lokalizacji – wyjaśnia prezes ZLO – Jacek Nowak.

Jak zapewnia dyrektor jaworznickiego szpitala – Józef Kurek – szpital jest przygotowany do realizacji usług związanych z nocną i świąteczną opieką zdrowotną. – Od października nasi lekarze będą realizować wizyty w pomieszczeniach wynajętych od ZLO na Leopoldzie. Możliwe jest, że po przystosowaniu pomieszczeń w szpitalu w kolejnych latach te świadczenia będą realizowane na terenie szpitala – mówi Józef Kurek.

Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki to świadczenia udzielane w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Jest to przedłużenie podstawowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Dyżury lekarzy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki