Spółka AVR będzie odbierała nasze śmieci. Dla mieszkańców oznacza to zmianę pojemników na odpady. W związku ze zmianą odbiorcy odpadów, na chwilę obecną nie są planowane zmiany cen za odbiór śmieci.

REKLAMA

Konsorcjum firm, którego liderem jest AVR Spółka z o.o. z Krakowa zdobyło maksymalną liczbę punktów w przetargu. Od tej decyzji odwołało się MPO, które do tej pory odbierało śmieci w Jaworznie.

Jednak Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła skargę na rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Jaworzna. Oznacza to, że przez najbliższe trzy lata wywożeniem śmieci będzie się zajmować włoskie konsorcjum AVR

Czy w takim razie pracownikom MPO grozi utrata pracy? Jak informuje rzecznik prasowy Eneris – MPO w Jaworznie będzie kontynuować prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, z utrzymaniem terenów zielonych oraz z obsługą klientów przemysłowych. W przyszłym tygodniu planowane jest zgromadzenie wspólników, na którym będzie omawiana aktualna sytuacja Spółki oraz jej przyszłość.

Nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Jaworzna będzie nieco różniła się od aktualnej wykonywanej przez MPO Sp. z o.o. Przede wszystkim będzie podpisana na dłuższy okres, przekraczający 3 lata (aktualna umowa podpisywana była na dwa lata). Wykonawca podobnie jak do tej pory będzie musiał wyposażyć mieszkańców (domy jednorodzinne i stanowiska kontenerowe przy blokach) w kontenery i pojemniki na odpady. Natomiast po zakończeniu umowy pojemniki i kontenery przejdą na własność gminy.

Jak informuje MZNK – Odpady komunalne zmieszane pochodzące z terenu Gminy Jaworzno w dalszym ciągu będą zagospodarowywane w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Balinie zgodnie z zapisami umowy z 16 stycznia 2014 roku pomiędzy tą instalacją, Veolia Usługi dla Środowiska S.A., Gminą Jaworzno i Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna”. Odpady ulegające biodegradacji będą składowane w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla małopolskiego regionu gospodarowania odpadami komunalnymi, do którego należy Gmina Jaworzno. Pozostałe odpady komunalne odbierane z terenu miasta nie podlegają regionalizacji oraz obowiązkowi przekazania do RIPOK-u i mogą być zagospodarowywane w dowolnych instalacjach posiadających stosowne zezwolenia, wybranych przez firmę wyłonioną w przetargu.

Na chwilę obecną nie ma także planów zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki