Mieszkańcy Starej Huty zwrócili się do redakcji z pytaniem o rekultywację hałdy Piłsudski. Zaniepokoiła ich wycinka drzew, które oddzielały ich od części hałdy. Dodali, że są zaniepokojeni brakiem informacji o planowanych pracach i zagospodarowaniu tego terenu, z którym prawie bezpośrednio graniczą.

REKLAMA

Urząd odpowiada, że aktualnie trwa rekultywacja hałdy Piłsudski (część północno-zachodnia), która jest zadaniem wieloetapowym. Pierwszym etapem jest fizyczna rekultywacja polegająca m.in. na przemieszczaniu mas ziemnych, budową systemu rowów odwadniających, niezbędna wycinka drzew oraz nasadzenia zastępcze. Ostatnią finalną częścią rekultywacji będzie zaprojektowanie obszaru zielonego, stanowiącego barierę zieloną dla mieszkańców zamieszkałych przy hałdzie oraz ścieżek rekreacyjnych.

ZOBACZ: List do redakcji: Rekultywacja hałdy Piłsudski

Zapytaliśmy urzędników, jaki był powód wycinki drzew znajdujących się przy ul. R.Traugutta, które od tej pory oddzielały mieszkańców od części hałdy.

W odpowiedzi urząd argumentuje: Wycinka na hałdzie Piłsudski prowadzona jest na podstawie decyzji wydanej przez Urząd Marszałkowski. Pomimo że dotyczy ona większego obszaru – obecnie usuwany jest jedynie drzewostan kolidujący z projektowanym systemem odwodnienia hałdy oraz terenem rekreacyjnym. Temat ten był przedmiotem sierpniowego spotkania Zastępcy Prezydenta Miasta wraz z Pełnomocnikiem d/s Koordynacji Inwestycji z przedstawicielami mieszkańców dzielnicy Starej Huty w Jaworznie. Celem spotkania było wyjaśnienie zakresu prowadzonych obecnie robót. Zaproponowano mieszkańcom Starej Huty czynny udział w opracowaniu założeń do projektu, który będzie rekultywowany w drugim etapie. Propozycje, jakie wskazano podczas spotkania to dodatkowe zaprojektowanie wału ziemnego, który skutecznie będzie pełnił funkcje bariery dźwiękowej wraz z odwodnieniem tego terenu.

PRZECZYTAJ: Pomysły na rekultywację “księżycowej” hałdy

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Jaworznie jest na etapie prac przygotowawczych do drugiego etapu projektu. Projekt strefy “Piłsudski Zielony” z wycinką, nasadzeniami oraz ścieżkami edukacyjnymi będzie finalnym produktem obecnie rekultywowanego obszaru. Prowadzone działania mają na względzie nie tylko rekultywację hałdy, lecz przede wszystkim poprawę odwodnienia przyległych terenów, regulacje stanu istniejącej zieleni, a także zapewnienie mieszkańcom nowych terenów rekreacyjnych.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki