Chwalebne Dzieje Lotnictwa Polskiego 2017

REKLAMA

Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich od 1999 roku organizuje w Jaworznie obchody, którym nadano nazwę Chwalebne Dzieje Lotnictwa Polskiego. W tym roku główne uroczystości odbyły się 17 września. Rozpoczęła je msza św. z ceremoniałem wojskowym w Sanktuarium MBNP. Modlono się w intencji lotników polskich pomordowanych, poległych i tych, którzy zginęli w katastrofach lotniczych. Do Kaplicy Pamięci Narodu wniesiono kolejną urnę z ziemią z grobów lotników polskich pochowanych poza Ojczyzną, odsłonięto również tablicę pamiątkową.

Na tablicy ku czci gen. brygady Władysława Turowicza wyryto jakże wymowne dla tej postaci słowa Prymasa Tysiąclecia: nie ma miłości bez ofiary. Na uroczystości przybył ambasador Islamskiej Republiki Pakistanu. Mszę celebrowali kapelan ŚSLP, ks. proboszcz Józef Lenda i ks. dr Julian Bielas. Kazanie od lat wygłasza ks. dr Bielas.

Po mszy św. w Parku im. Lotników Polskich wmurowano kamień węgielny pod pomnik Sława Lotnictwu Polskiemu. Uroczystości zakończono w MDK m.in. prezentacją filmu „Chwała Polskich Orląt większa niż Himalaje”. Film wyreżyserowała Anna Pietraszek.

Historia lotników polskich w Pakistanie nadal jest w kraju kartą mało znaną, choć Pakistańczycy z uznaniem wypowiadali się ich odważnych postawach. Jesteśmy tym żołnierzom winni naszą pamięć.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki