Będą czyścić osadnik w Łęgu. Mieszkańcy mówią “nie kosztem naszych domów i zdrowia”

W Jeleniu-Łęgu mieszkańcy boją się o swoje domy i zdrowie. Przez dwa lata główną ulicą dzielnicy ma być transportowany muł węglowy z osadnika Zakładu Górniczego Sobieski. Planowanych jest około 10 transportów dziennie.

REKLAMA

Mieszkańcy o całej sprawie dowiedzieli się przypadkowo, a zaczęło się od interwencji w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Biały Brzeg.

Osadnik wymaga oczyszczenia i tego nie kwestionują mieszkańcy. Nie chcą jedna, aby transport odbywał się główną ulicą, przy której zlokalizowane są ich domy.
Mieszkańcy mają wiele pytań i wątpliwości. We wtorek mieli spotkać się z urzędnikami. Jednak do spotkania nie doszło. Przy przepompowni ścieków Biały Brzeg, w miejscu umówionego spotkania, pojawiła się wyłącznie kilkudziesięciu osobowa grupa mieszkańców.
Boją się, że przez dwa lata ich życie zmieni się w koszmar. Codziennie pod ich oknami mają przejeżdżać samochody ciężarowe.

Stąd obawa o domy zlokalizowane przy głównej ulicy. Powstały one w latach powojennych, przez co wykonane są z materiałów słabej jakości. Mieszkańcy boją się, że ruch obciążonych samochodów spowoduje ich uszkodzenie.

Mają również wątpliwości, czy wywóz osadu z osadnika nie będzie miał negatywnego wpływu na ich zdrowie. Transporty będą się wiązały ze smrodem unoszącym się w powietrzu.

Jak mówią, pracę już się rozpoczęły, m.in. została utwardzona droga do osadnika. Niestety, w tym momencie mieszkańcy pozostają z wieloma obawami i pytaniami, na które nie uzyskali odpowiedzi.

Mieszkańcy dzielnicy apelują, aby o poszukać innego rozwiązania. Jak podkreślają, osadnik był oczyszczany już kilkukrotnie drogą kolejową. Ich zdaniem jest to rozwiązanie alternatywne, które nie naraża ich na negatywne skutki tego przedsięwzięcia.

Być może ich głos zostanie wysłuchany w najbliższym czasie. Chociaż urzędnicy nie pojawili się we worek na spotkaniu z mieszkańcami, zapowiedzieli, że planują się z nimi spotkać i omówić ustalenia, które będą ich satysfakcjonowały.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki