Mamy z Jaworzna są skuteczne. Dzięki ich zaangażowaniu jest szansa, by w naszym mieście powstał żłobek miejski. By tak się stało urzędnicy muszą zdążyć złożyć wniosek o dofinansowanie. Takie okazje były już trzy, z których miasto nie skorzystało.

REKLAMA

Na tę chwilę w Jaworznie nie ma takiej placówki, nie ma również dopłat do pobytu dziecka w żłobku niepublicznym. Jedyna propozycja to tylko żłobki niepubliczne czyli prywatne. Jest ich w sumie cztery, plus cztery kluby dziecięce. Razem zapewniają  opiekę dla 176 dzieci. Zdaniem rodziców, ta liczba i tak jest nie wystarczająca. Dodają także, że nie każdego rodzica stać na żłobek niepubliczny – Zapotrzebowanie jest duże, a placówki prywatne powinny stanowić co najwyżej uzupełnienie lub alternatywę dla żłobków publicznych. Nawet z dopłatami prywatny żłobek to bardzo duży wydatek. Przy dwójce dzieci w prywatnych placówkach, jak żłobek plus przedszkole, to wydatek rzędu 1300 zł – mówi pani Agnieszka.

Żłobek to przecież to żaden  zbytek- dodają i powołują się na sąsiadów. W Mysłowicach i w Sosnowcu działają żłobki publiczne. Rodzice najmłodszych dzieci mogą tam także liczyć na dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku niepublicznym. Tymczasem Jaworzno pozostaje daleko w tyle za sąsiadami.

ZOBACZ: Żłobki i dofinansowania w Sosnowcu i Mysłowicach

Matki piszą petycję

Mamy z Jaworzna powiedziały dość i wzięły sprawy w swoje ręce. Postanowiły zbierać podpisy pod petycją w sprawie utworzenia żłobka publicznego w mieście. Chcą również, aby miasto dopłacało do pobytu dziecka w żłobkach niepublicznych. Na przykładzie naszych sąsiadów widać, że jest to możliwe, tylko wymaga zainteresowania oraz podjęcia przez miejskich urzędników właściwych działań.

Mamy z Jaworzna chcą żłobka. Zbierają podpisy

To ważne, bo mamy po okresie macierzyństwa chcą wrócić do pracy. Jednak nie zawsze mają taką możliwość, bo nie każdego stać na prywatny żłobek czy zatrudnienie niani. Aby pokazać władzom miasta, jak bardzo potrzebne jest wsparcie rodziców najmłodszych dzieci, uruchomiona została akcja zbierania podpisów pod stosowną petycją.

Akcja bardzo szybko znalazła poparcie wśród wielu mieszkańców miasta. – Cieszę się, że mamy tak szybko zareagowały. Po ilości już zebranych podpisów oraz rozesłanych petycji, widać, jak bardzo priorytetowy jest dla nich temat żłobków i jak bardzo żłobki są potrzebne – mówi Małgorzata Kudrej.

Wiele gmin w województwie śląskim stawia politykę prorodzinną na pierwszym miejscu, ułatwiając rodzicom powrót do pracy. Na ten cel pozyskują często pieniądze z zewnętrznych środków, np. z programów unijnych czy z rządowego programu Maluch Plus – Jeżeli myślimy o wsparciu rodzin, tak aby rodziny mogły mieć dzieci, musimy pomóc im wrócić na rynek pracy. Żłobki są podstawowym elementem polityki prorodzinnej – mówi marszałek Wojciech Saługa.

50 mln na nowe żłobki

Po nagłośnieniu przez mamy problemu, do akcji przystąpili jaworzniccy urzędnicy. Po tygodniu  zapowiedzieli, że rozpoczną działania w kierunku pozyskania środków z zewnątrz. Chodzi o  uzyskanie dofinansowania w kwocie ok 900 tys. zł na utworzenie żłobka.

Pieniądze mogą pochodzić z Urzędu Marszałkowskiego. – Żłobki w miastach sprawdzają się doskonale, popieram inicjatywy ich zakładania. Niebawem rusza kolejny konkurs na dofinansowanie środkami unijnymi takich przedsięwzięć. Mamy na ten cel ponad 50 milionów złotych. Liczę na dobrze przygotowane wnioski. Jednocześnie deklaruję wsparcie w tym zakresie. Wydziały funduszowe Urzędu Marszałkowskiego są także po to, by pomagać i konsultować wszelkie aplikacje na etapie ich tworzenia – mówi marszałek Saługa.

Wnioski można składać od  31 sierpnia do 16 października br. Jeżeli miasto uzyska dofinansowanie, jest szansa, że w mieście powstanie żłobek. Dziś jednak urzędnicy nie podają żadnych konkretów dotyczących planowanego przedsięwzięcia.

Taka placówka miałaby powstać w przyszłym roku, a opieką obejmować miałaby  około 30 dzieci. W planach są również dopłaty dla dzieci uczęszczających do wszystkich żłobków w mieście, jednak nie wiadomo w jakiej wysokości, przeczytaliśmy na miejskiej stronie.

Te informacje jednak nie uspokoiły rodziców. – Zacznę się cieszyć dopiero, kiedy poza obietnicami będą widoczne działania w tym kierunku – mówi pani Małgorzata.

Rodzice twierdzą też, że 30 miejsc w żłobku publicznym to zbyt miało, jeżeli mówimy o prawie 90 tys. mieście. – Otwarciem jednego (żłobka) sprawy nie załatwią. A myślą, że jak ogłoszą, iż powstanie jeden żłobek to zamkną Mamom buzie… – mówi pani Edyta.

Niewykorzystane szanse

Brak żłobków w mieście to od trzech lat to co najmniej cztery  niewykorzystane szanse.  Możliwości dofinansowania takich potrzeb stwarzał nie tylko rząd.  Jaworzno mogło starać się także o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Od 2014 roku zostały przeprowadzone aż trzy konkursy, z których gmina mogła dostać pieniądze. Jednak Jaworzno ani raz nie aplikowało o takie dofinansowanie.

Dlaczego? Urząd nie czuł presji, by żłobki były pilnie potrzebne, tłumaczyła brak konkretnych działań,  wiceprezydent Monika Bryl . (źródło: TVS)

Relacja TVS:

http://www.tvs.pl/informacje/w-100-tysiecznym-miescie-nie-ma-zlobka-rodzice-pisza-petycje-i-mowia-to-wstyd-wideo

Bezruch trwał, mimo iż prezydent w swoim programie wyborczym na lata 2014-2018 zapowiadał, że zostanie zbudowany publiczny żłobek w najwygodniejszej lokalizacji dla pracujących młodych jaworznian. Można sądzić, że  gdyby nie nacisk ze strony rodziców, skończyłoby się tylko na kolejnych obietnicach.

Jaworzno nie przystąpiło także do rządowego programu “Maluch Plus”, który dał szanse gminom na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie, a dofinansowanie wynosiło nawet do 80 proc. kosztów projektu. Na pytanie radnego Kozika, czy gmina przystąpiła do programu, w piśmie podpisanym przez naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – Małgorzatę HelbinWięcek czytamy: Na terenie Jaworzna nie funkcjonuje żłobek publiczny, w związku z powyższym, Gmina Miasta Jaworzna nie aplikuje o środki finansowe z Programu “Maluch Plus”.

Warto też zauważyć, że w ramach konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski gminy mogą starać się o dofinansowanie nie tylko na utworzenie i funkcjonowanie żłobków. Mogą także pozyskać pieniądze na:

  • sprawowanie opieki przez nianię,
  • sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego,
  • pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy,
  • tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących

Rodzice walczą dalej

Cały czas zbierane są podpisy pod petycją, która zostanie przekazania prezydentowi. Rodzice oczekują konkretnych informacji, nie obietnic. – Nie przestajemy zbierać podpisów, dopóki nie zostaną podjęte realne działania – mówi Małgorzata Kudrej.

Petycję można podpisywać do 10 września. Jeżeli chcecie wesprzeć akcję, petycję można podpisać także w redakcji gazety “Co Tydzień”, ul. św. Barbary 7. Podpisy zbierają też członkowie Stowarzyszenia Niezależni Jaworzno.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki