Jaworznicka Izba Gospodarcza organizuje 6 września (środa) o godzinie 16:00 V Piknik Przedsiębiorców. Piknik odbędzie się na strzelnicy “Hubertech” przy ul. Energetyków 2a. Tradycyjnie główną częścią imprezy będą zawody strzeleckie.

REKLAMA

CZĘŚĆ I – zawody strzeleckie

Konkurencja – Pistolet sportowy, 10 + 3 strzały próbne, odległość 15 mb.
Ramowy plan zawodów:
– od 15.30 – rejestracja uczestników, wręczanie plakietek, wypełnianie metryczek;
– 16.00 – omówienie regulaminu zawodów, prezentacja broni, instruktaż BHP;
– ok. 16.10 – zawody strzeleckie.

CZĘŚĆ II – Rekreacyjna

– ok.17.30 – oficjalne otwarcie Pikniku, prezentacja Uczestników, powitanie Gości,
– ok.17.35 – ogłoszenie wyników zawodów strzeleckich.
– od ok.17.45 – Imprezy towarzyszące.

Nagrody i wyróżnienia:
– za zajęcie I miejsca, puchar, dyplom, gadżet.
– za zajęcie II, III miejsca, statuetka, dyplom, gadżet
– za zajęcie IV, V, VI miejsca, dyplom, gadżet.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki