We wtorek, 18 lipca w godz. od 10:00 do 13:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Rynek Główny 17, będzie można zapoznać się z ofertą funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 oraz z krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

REKLAMA

Zgłoszenie udziału w spotkaniu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem: https://rpo.slaskie.pl/register/form/103  i przesłanie go na adres mailowy. Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki