Nasi sąsiedzi ruszyli z niezwykłym programem. W Sosnowcu realizowany jest projekt “Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi”. Sosnowiec to już kolejne miasto, które zdecydowało się wesprzeć rodziców najmłodszych dzieci w zatrudnieniu niani. W ramach programu dołoży im 1500 zł do zatrudnienia niani.

REKLAMA

Projekt skierowany jest do rodziców wychowujących dzieci do lat 3, którzy chcieliby zatrudnić opiekunkę dla swojej pociechy. Dzięki przedsięwzięciu miasto zapewnia wsparcie w postaci refundacji kosztów wynagrodzenia niani do 1,500 zł przez 12 miesięcy – przy podpisaniu umowy z nianią na pełen etat, z wynagrodzeniem 2.000 zł brutto, koszty zatrudnienia ponoszone przez rodzica wyniosą 500 zł. Projekt jest finansowany ze środków unijnych. Wybór niani będzie należał do rodziców. Ich zadaniem będzie znalezienie odpowiedniego opiekuna.

Niania musi zostać zatrudniona na umowę uaktywniającą, a zatrudnienie musi zostać zgłoszone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, a rekrutacja uczestników potrwa do 30 września. Miasto może dofinansować zatrudnienie 20 niań. Projekt jest finansowany ze środków unijnych, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne program działa również w województwie małopolskim, gdzie w ramach programu „Małopolska Niania” kilkadziesiąt rodzin otrzyma wsparcie na zatrudnienie opiekunki lub opiekuna dla swoich dzieci. Częstochowa także zdecydowała się wprowadzić taki program.

Żłobek miejski i dofinansowania

Rodzice najmłodszych dzieci, którzy zdecydują się umieścić swoje pociechy w żłobkach, w Sosnowcu mają do dyspozycji jeden żłobek miejski, który ma pięć oddziałów. W sumie może przyjąć 278 dzieci.
Na terenie miasta działa również 7 żłobków niepublicznych z 206 miejscami. Pobyt w nich jest dotowany jest przez gminę w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko.

500 zł na wyprawkę dla pierwszaków

Sosnowiec kontynuuje także program „Wsparcie na starcie”. Rodzice dzieci rozpoczynających po wakacjach po raz pierwszy naukę w 1. klasie otrzymają 500 złotych wyprawki na zakup dla swojej pociechy artykułów i przyborów szkolnych oraz odzieży. W ubiegłym roku taka forma wsparcia trafiła do 604 dzieci.
Refundacją objęte będą wydatki poniesione przez rodzica dziecka na zakup wszelakich artykułów i przyborów szkolnych, ale także odzieży i obuwia.
Ustalenie wysokości refundacji wydatków odbywać się będzie na podstawie przedstawionych przez rodzica imiennych (z oznaczeniem imienia i nazwiska rodzica) faktur lub rachunków. Suma tych wydatków nie może przekroczyć 500 zł.

Jak sytuacja wygląda w naszym mieście? Przypominamy Wam tekst, w którym poruszyliśmy temat braku żłobak miejskiego w Jaworznie oraz braku dofinansowania do żłobków prywatnych: http://www.jaw.pl/2017/03/co-najmniej-jak-wyrodna-macocha/.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki