Znane są już wyniki konkursów na dyrektorów jaworznickich placówek oświatowych. Po przeprowadzonych postępowaniach, powołana przez Prezydenta Miasta komisja konkursowa wybrała kandydatów, którzy będą kierowali placówkami oświatowymi przez najbliższych 5 lat. W jednym przypadku zarekomendowano kandydata w odrębnej procedurze.

REKLAMA

Przeprowadzone zostały cztery postępowania konkursowe dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów trzech przedszkoli miejskich: Przedszkola Miejskiego nr 1 w Jaworznie, Przedszkola Miejskiego nr 4, Przedszkola Miejskiego nr 5 w Jaworznie oraz Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie.

W przypadku przedszkoli konkursy zostały rozstrzygnięte i kandydatami zostali dotychczasowi dyrektorzy:

Przedszkola Miejskiego nr 1 – Agnieszka Matuszewska,

Przedszkola Miejskiego nr 4 – Jadwiga Pieczka,

Przedszkola Miejskiego nr 5 – Wioletta Panuś.

Natomiast  w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 nie wyłoniono kandydata w postępowaniu konkursowym.

W takiej sytuacji, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, prezydent powierzy stanowisko dyrektora, ustalonemu w porozumieniu ze Śląskim Kuratorem Oświaty kandydatowi. NSZZ “Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego wspólnie zarekomendowały na to stanowisko Rafała Sobóla, wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w Jaworznie, jako kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie.

Prezydent rozpoczął procedurę uzgadniania kandydata ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz poinformował p. o. dyrektora Zespołu o tym, że zwróci się z wnioskiem, aby Rada Pedagogiczna Zespołu wyraziła opinię w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZS nr 3 Rafałowi Sobólowi.

źródło: UM Jaworzno

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki