W czerwcu zakończyła się IV edycja wolontariackiej akcji Pomaganie to wyzwanie, której celem było wsparcie edukacyjne podopiecznych Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.

REKLAMA

Wolontariusze udzielali dzieciom i młodzieży, wychowankom rodzin zastępczych, nieodpłatnych korepetycji. W czasie roku szkolnego 2016/2017 działania MOPS-u odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie, w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków oraz w siedzibie Działu Strategii i Projektów Społecznych MOPS w Jaworznie.

W spotkaniach odbywających się cotygodniowo w obu miejscach brało udział 15 wolontariuszy, którzy w sumie udzieli 347 godzin korepetycji. Pomoc w nauce uzyskało w ten sposób 20 osób.

Wolontariusze to przede wszystkim uczniowie jaworznickich szkół, ale także ich – obecnie już studiujący – absolwenci. Akcję wspiera także jedna osoba dorosła, która sama ma dzieci w wieku szkolnym i wie, jak istotne jest takie wsparcie.

Działalność wolontariacka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie rozwinęłaby się bez wsparcia pedagogów lokalnych szkół: pani Patrycji Hładoń z I Liceum Ogólnokształcącego, pani Magdalenie Paluch z II Liceum Ogólnokształcącego, pani Renacie Górze z III Liceum Ogólnokształcącego oraz pani Teresie Mulce-Łuszcz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Na początku semestru 2017/2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie planuje rozpoczęcie kolejnej edycji wolontariatu skierowanego do wychowanków pieczy zastępczej. W dalszym ciągu poszukiwani będą wolontariusze chętni wesprzeć swoich rówieśników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, i pomóc im w nauce.

Osoby zainteresowane udzielaniem takiej pomocy mogą kontaktować się pracownikami MOPS-u pod numerami telefonów (32) 618-18-34, (32) 618-17-85 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wolontariat@mops.jaworzno.pl.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki