Osoby pełniące najważniejsze funkcje w państwie (prezydent, premier i ich ministrowie) działając wyłącznie z politycznych pobudek, kwestionują działalność jednego z fundamentalnych organów w państwie. Wyraźnie pokazują, że chcą być wyłączeni spod prawa i nie mieć obowiązku tego prawa przestrzegać.

REKLAMA

Chodzi o otwartą krytykę ze strony Kancelarii Prezydenta i podważenie legalności uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej ułaskawiania Mariusza Kamińskiego. To działanie wprost uderzające w fundament państwa prawa i państwa demokratycznego. Skandaliczne są manipulacje przedstawiające stanowiska autorytetów prawniczych, które miałyby potwierdzać krytyczną opinię prezydenta Dudy w stosunku do orzeczenia Sądu Najwyższego. To nadużycie.

Kancelaria Prezydenta wykorzystuje podręczniki dla studentów prawa dla osiągnięcia swoich politycznych korzyści. Przedstawiła nawet listę 13 prawników, którzy uznają, że prezydent mógł zastosować prawo łaski wobec Mariusza Kamińskiego. Tyle, że żaden ze wskazanych prawników nie sporządzał ekspertyzy na zlecenie Kancelarii, która mogłaby stanowić podstawę do zastosowania prawa łaski w stosunku do osoby, która nie została prawomocnie skazana. Profesor Gardocki, który znalazł się na przedstawionej liście mówi o pomyłce – natomiast profesor Waltoś, jednoznacznie wskazuje na manipulację.

Wszystkim osobom, które stały się ofiarą manipulacji i bezpardonowego działania ze strony Kancelarii Prezydenta, należą się przeprosiny, bo stały się aktorami teatru politycznego uprawianego przez Andrzeja Dudę i jego ludzi.

Jako Platforma Obywatelska zwracamy się z wnioskiem do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby powstrzymał skandaliczne działania urzędników Kancelarii Prezydenta. To niedopuszczalne, aby głowa państwa kwestionowała wyroki Sądu Najwyższego. Żądamy przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, wskazania osób winnych tych manipulacji i nadużyć, przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego tak, żeby winni nadużyć zostali ukarani.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki