REKLAMA

Dosłownie za kilka miesięcy ma dojść do bardzo dużych zmian w polskim systemie fiskalizacji. Obecne urządzenia rejestrujące, które są wykorzystywane przez przedsiębiorców do obsługi osób fizycznych, od 2018 roku zaczną być stopniowo zastępowane kasami online. A konsekwencje tego procesu odczują zarówno polscy podatnicy, jak i ich klienci.

Zgodnie z zapowiedziami ustawodawcy, system fiskalizacji online ma wejść w życie 1 stycznia 2018 roku. Będzie to zupełnie nowe rozwiązanie prawne i technologiczne, które nie tylko przyczyni się do skuteczniejszego ściągania należnych podatków, ale także wpłynie na rozwój obrotu gospodarczego. Ponadto, istotną rolę w zmianach przepisów odegrają kasy wykorzystywane przez przedsiębiorców do rejestrowania sprzedaży. Od 2018 roku nowe urządzenia fiskalne zaczną pracować w trybie online, co przełoży się m.in. na możliwość realizowania elektronicznych paragonów.

Jaki będzie system urządzeń online?

Przepisy fiskalne, które szczegółowo zdefiniują tryb pracy nowych kas rejestrujących, zaczną obowiązywać na początku przyszłego roku. Niemniej, już dziś znany jest projekt wspomnianych regulacji prawnych. Dzięki temu wiadomo dużo na temat tego, jak w przyszłości będą działały wszystkie urządzenia fiskalne. Podstawowa zmiana w sposobie funkcjonowania kas ma być związana z przejściem na pracę w trybie online. W rezultacie, nowe urządzenia zaczną na bieżąco współpracować z serwerami centralnego repozytorium, czyli z systemem informatycznym, który będzie nadzorowany przez resort finansów. A to nie koniec zmian. Przyszłoroczne przepisy mają również wpłynąć na unowocześnienie obrotu gospodarczego w Polsce. Będzie to możliwe za sprawą 2 konkretnych regulacji.

Po pierwsze, kasy fiskalne od 2018 roku zagwarantują wystawianie i przesyłanie e-paragonów. Elektroniczne dokumenty będą jednak dodatkową formą dowodu sprzedaży. Innymi słowy, podstawowym sposobem prowadzenia ewidencji pozostanie wydawanie papierowych paragonów. Natomiast w przyszłości każdy klient będzie mógł poprosić również o elektroniczny dokument od sprzedawcy. Po drugie, wszystkie online’owe kasy fiskalne mają płynnie współpracować z terminalami do kart płatniczych. I właśnie dzięki temu nowy system ma się przyczynić do zwiększenia roli obrotu bezgotówkowego – który jest tańszy dla administracji oraz wygodniejszy dla przedsiębiorców i ich klientów.

Wymiana kas fiskalnych od 2018 roku

Nowe regulacje w sprawie urządzeń rejestrujących obejmą także te firmy, które obecnie wykorzystują kasy do obsługi klientów. W przypadku wspomnianych działalności niezbędna okaże się po prostu wymiana dotychczasowej technologii sprzedaży. Niemniej, ustawodawca planuje nie tylko rozłożenie tego procesu w czasie, ale także wprowadzenie odpowiedniej ulgi dla przedsiębiorców.

Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, obowiązek wymiany „starego” urządzenia wystąpi dopiero wtedy, gdy skończy się homologacja tego modelu. Jest to decyzja Prezesa Głównego Urzędu Miar, który dopuszcza kasę do obrotu. A już teraz wiadomo, że niektóre homologacje wygasną dopiero w latach 2019-2020. Równocześnie jednak, ustawodawca zapowiedział, że będzie chciał zachęcać podatników do wcześniejszej wymiany kas fiskalnych, np. w roku 2018. Przedsiębiorcy, którzy na własną rękę, jeszcze przed wygaśnięciem homologacji dotychczasowego modelu, zdecydują się na zakup urządzenia online, mają skorzystać z refundacji części wydatku.

Więcej informacji na temat nowych przepisów fiskalnych: http://www.kasyfiskalne2018.pl/

Źródło: Infoss

- REKLAMA - Zewnętrzne linki