Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego dr Paweł Kojs i wiceprezydent Tadeusz Kaczmarek podpisali list intencyjny w sprawie podjęcia wspólnych działań, dzięki którym na terenie Jaworzna ma zostać utworzony ogród botaniczny “Arboretum”. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ogród mógłby zacząć działać jeszcze w tym roku. Ogród ma objąć obszar Parku Gródek, Remizy Leśnej “Bucze”, zrekultywowany teren byłego wysypiska śmieci, oraz skarpy i dno dawnego wyrobiska zakładów dolomitowych.

REKLAMA

Od przystąpienia Jaworzna w 2015 roku do Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny zaczęła się współpraca początkowo polegająca na merytorycznym wsparciu utrzymania kolekcji botanicznej na obszarze GEOsfery. Z biegiem czasu wsparcie przerodziło się w utrzymanie kolekcji przy współpracy z pracownikami Ośrodka. Jednocześnie poproszono nas również o zadbanie o kolekcje i teren parku gminnego Gródek. To właśnie tam dostrzegliśmy walory przyrodnicze, które przemawiają za utworzeniem na tym terenie ogrodu botanicznego o charakterze arboretum. Dawny kamieniołom i rekultywowane wysypisko komunalne stwarzają ciekawe możliwości rozwoju tego terenu i stworzenia w tym miejscu ogrodu botanicznego.

Część terenu już w tej chwili jest bardzo atrakcyjna przyrodniczo, mam tu na myśli uroczysko Bucze czy koronę kamieniołomu, które w przyszłości zostaną zachowane w ich naturalnym charakterze. Część ogrodu zostanie również uzupełniona ciekawymi odmianami drzew i krzewów, co w połączeniu ze ścieżkami stworzy bardzo ciekawy teren zarówno pod względem przyrodniczym, jak i rekreacyjnym.

Stworzenie w tym miejscu ogrodu botanicznego o charakterze arboretum spowoduje znaczne podniesienie atrakcyjności Jaworzna i stworzy nowe możliwości rozwoju dla tego obszaru. Musimy tylko pamiętać, że taki Ogród wymaga czasu, aby stać się atrakcyjnym i że formalne prace rozpoczęte teraz zaowocują dopiero za kilkanaście lat.

mówi w rozmowie z jaw.pl Patryk Bubła, zastępca dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki