Czym jest „Niebieska karta”?

Bicie, wyzwiska, upokarzanie, wyzywanie, zbieranie pieniędzy – to tylko niektóre z przykładów przemocy domowej, w większości ukrywanej przez maltretowanych. Są jednak odważni, którzy korzystają z możliwości założenia „Niebieskiej karty”.

REKLAMA

Jest ona podstawowym narzędziem do walki z przemocą w rodzinie. “Niebieska karta” to dokument, który wypełniają policjanci w przypadku stwierdzenia, że w rodzinie występuje problem przemocy.

Według policyjnych statystyk w ubiegłym roku aż w ponad 90 tys. przypadków ofiary przemocy zdecydowały się na założenie Niebieskiej Karty. W ponad 70 procentach przypadków ofiarami przemocy są kobiety. Jak te statystyki wyglądają w naszym mieście?

“Niebieska karta” to nie tylko dokument. To złożone działanie podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny.

Problem przemocy w rodzinie nie dotyka wyłącznie marginesu społecznego. Jest całkiem sporo takich rodzin, u których nikt nie podejrzewałby, że mogą być oni ofiarami lub sprawcami przemocy domowej. Niestety, jedną z przyczyn przemocy jest alkohol.

“Niebieska karta” jest także dowodem w sprawach sądowych.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki