Żywa Biblioteka po raz pierwszy w Jaworznie

„Żywa Biblioteka” to wydarzenie, jakiego jeszcze w Jaworznie nie było, a które możne wiele w nas samych zmienić.

REKLAMA

Żywa Biblioteka jest projektem, który ma na celu eliminację uprzedzeń i dyskryminacji. Działa jak zwykła biblioteka: przeglądasz katalog dostępnych tytułów, wybierasz książkę, którą chcesz przeczytać i wypożyczasz ją na określony czas. Po lekturze możesz sięgnąć po kolejną. Od zwykłej biblioteki różni ją tylko to, że książkami są ludzie, a czytanie zastępujesz rozmową.

8 kwietnia Żywa Biblioteka pojawi się pierwszy raz w Jaworznie. W godz. od 17.00 do 21.00 w Galerii Sektor I będzie można porozmawiać w cztery oczy z czwórka zaproszonych gości. Jakie “Żywe Książki” będziecie mogli spotkać i “wypożyczyć” na szczerą rozmowę? Osobę biseksualną, muzułmankę, księdza katolickiego i freeganina.

Żywa Biblioteka to przede wszystkim narzędzie edukacyjne służące zwiększaniu świadomości społecznej poprzez budowę więzi międzyludzkich i zwiększanie empatii oraz akceptacji wobec inności.

Każdy z nas kieruje się w kontaktach z innymi ludźmi głęboko zakorzenionymi stereotypami, czego efektem może być zjawisko wykluczenia społecznego, dyskryminacja, a w ekstremalnych przypadkach łamanie praw człowieka. Każdy ma możliwość zmiany sposobu postrzegania drugiej osoby i pozbycia się złych efektów swojej niewiedzy – zachęcają organizatorzy.

Honorowy patronat nad Żywą Biblioteką w Jaworznie objął Rzecznik Praw Obywatelskich. Organizatorem wydarzenia jest Alternatywna Kultura u Galeria Sektor I.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki