Mieszkańcy Jaworzna mogą zapisać się na bezpłatną fizjoterapię.

REKLAMA

Zadanie pn. “Poprawa jakości życia i zdrowia poprzez fizjoterapię” zostało wybrane przez mieszkańców do realizacji w ramach projektu ogólnomiejskiego Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Wnioskodawczyniami są: Dorota Guja, Agnieszka Ziarko – Bodnar, Magdalena Smreczak.

ZOBACZ: Jaworznianie postawili na zdrowie. Fizjoterapia najlepszym projektem w JBO 2017

Placówki realizujące bezpłatne świadczenia dla mieszkańców wraz z danymi teleadresowymi:

  • Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie, przy ul. Sulińskiego 41, w godz. 7.00 – 14.00, informacja telefoniczna (32) 616 35 15,
  • Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie, w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 235 i Piłsudskiego 80, w godz. 8.00 – 18.00, informacja telefoniczna (32) 616 40 63 i (32) 616 57 51,
  • PŚZ i PZ ELVITA – JAWORZNO III Sp. z o.o. w Jaworznie, przy ul. Gwarków 1, w godz. 8.00 – 16.00, informacja telefoniczna 668 835 569,
  • Salus s.c. w Jaworznie, przy ul. Inwalidów Wojennych 10, w godz. 9.00 – 20.00, informacja telefoniczna 666 666 701.

Przed rejestracją należy zapoznać się z listą dostępnych w danej placówce zabiegów fizjoterapeutycznych oraz godzinami ich wykonywania. Z konsultacji lekarskiej oraz zabiegów rehabilitacyjnych mieszkaniec Jaworzna może skorzystać tylko w jednej spośród czterech ww. placówek medycznych. Osoby zamierzające skorzystać z rehabilitacji proszone są o przedłożenie lekarzowi dokumentacji medycznej, tj. wypisów ze szpitala, kart informacyjnych, wyników badań obrazowych itp. Liczba miejsc jest ograniczona. Wkrótce w mieście rozpocznie się kampania promocyjno – informacyjna projektu.

Projekt adresowany jest do pełnoletnich mieszkańców Jaworzna, którzy na podstawie badania lekarskiego zostaną zakwalifikowani do bezpłatnych świadczeń obejmujących dwa rodzaje zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie przez 10 kolejnych dni. Projekt finansowany jest ze środków Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki