Powiadomienie o sytuacji lekarza pracującego w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie, Śląska Izba Lekarska otrzymała z systemu wymiany informacji pomiędzy krajami Unii Europejskiej (tzw. IMI) 14 lutego.

REKLAMA

Niezwłocznie zajęliśmy się sprawą. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach rozpoczął czynności sprawdzające, które prowadzi w porozumieniu z organami ścigania. Po zebraniu pierwszych informacji 20 lutego Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Jacek Kozakiewicz spotkał się z tym lekarzem.

W nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy lekarz anestezjolog napisał oświadczenie, w którym deklaruje między innymi, że odpowie na wszystkie pytania, wyjaśni wszelkie wątpliwości i przedłoży wszystkie żądane dokumenty. W piśmie zapewnia również, że do czasu złożenia wyjaśnień i umożliwienia poczynienia stosownych ustaleń nie będzie wykonywał zawodu lekarza.

Śląska Izba Lekarska

- REKLAMA - Zewnętrzne linki