REKLAMA

Już są! NOWE , PIĘKNE, PACHNĄCE …

Książki zakupione dla czytelników naszego, jaworznickiego CKZiU ( Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie, pasja i kreatywność wielu nauczycieli oraz uczniów realizujących zadania w ramach Programu a w szczególności nauczycieli bibliotekarzy pań: mgr  Ewy Ucholc, mgr Anny Kosobudzkiej, mgr Ewy Makowskiej , mgr Marty Jasińskiej – Kumór i mgr Marioli Gawrońskiej.

W efekcie, po konsultacjach przeprowadzonych wśród uczniów , ich rodziców oraz wszystkich pracowników CKZiU, biblioteka Centrum wzbogaciła się o 745 tytułów w tym 649 książek w formacie tradycyjnym,  84 audiobooki i 12 płyt DVD na łączną kwotę 15 tysięcy złotych!

Porównując nasze statystyki czytelnictwa z ogólnopolskimi jasno wynika, że z czytaniem

u nas jest lepiej.

Anna Kosobudzka

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki