REKLAMA

Kontynuuję opis okolicznej przyrody przy zejściu z Rudnej Góry.

Idąc dalej mijamy klinopodium pospolite – Clinopodium vulgare. 
Nowością dla flory Jaworzna a tym samym dla mnie był perz psi – Elymus caninus. Natrafiliśmy na niego w miejscu, gdzie cypel lasu dochodzi do drogi.

W drzewostanie w tej okolicy dominuje topola osika – Populus tremula. 

Idziemy dalej. Kolejną ciekawostką jest lucerna pośrednia – Medicago x varia. 

Dość osobliwy był przypadek tego fiołka trójbarwnego – Viola tricolor. obydwa kwiaty są na jednej roślinie

I tak doszliśmy do miejsca, gdzie drogę przecina linia przesyłowa. 

Od tej chwili zdecydowanie obchodzimy zabudowania Jelenia korzystając ze ścieżek biegnących po piaszczystym podłożu. Są tutaj płaty połonicznika nagiego – Herniaria glabra. 

Jest również aromatyczna macierzanka piaskowa – Thymus serpyllum. 

Szliśmy wzdłuż lewego brzegu Wąwolnicy.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki