To sprawa życia lub śmierci, a stawką jest zdrowie nasze i naszych najbliższych. Dlatego zwróciłem się do Prezydenta Jaworzna o podjęcie pilnych działań, których efektem będzie skuteczna walka ze smogiem.

REKLAMA

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska potwierdza, iż – i tu cytat – zgodnie z „Czternastą roczną oceną jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą 2015 rok” miasto Jaworzno należy do obszarów przekroczeń stężeń średnich rocznych pyłu PM2,5, dopuszczalnej częstości przekraczania stężeń 24-godzinnych pyłu PM 10 oraz średnich rocznych stężeń bezo(a)pirenu.

Dlatego poprosiłem Pana Prezydenta o niezwłoczną interwencję w czterech obszarach:

Po pierwsze: proponuję by wzorem innych miast województwa śląskiego, np. Dąbrowy Górniczej rozważyć zakup i montaż dedykowanego dla miasta Jaworzna systemu badania jakości powietrza, który nie tylko pozwoli stworzenie mapy miejsc szczególnie zagrożonych niską emisją w naszym mieście, ale także szybkie ostrzeganie mieszkańców Jaworzna w przypadkach przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego.

Po drugie: zwiększenia dla mieszkańców Jaworzna poziomu dotacji do wymiany ogrzewania na ekologiczne z obowiązującej dzisiaj wysokości 23 % poniesionych kosztów zakupu wraz z ich montażem do 100%, a także zwiększenie maksymalnej kwoty przyznanej dotacji z 3 tys. zł do np. 8 tys. zł. Takie kroki, w trosce o zdrowie i życie swoich mieszkańców, podjęły już władze kilku miast aglomeracji śląskiej, które podobnie jak Jaworzno, zagrożone są na co dzień m.in. śmiertelnymi przekroczeniami wartości dopuszczalnych stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu. Taka proekologiczna, zarówno dla mieszkańców Jaworzna, jak również dla środowiska naturalnego polityka władz miasta, powinna zdecydowanie zwiększyć zainteresowanie mieszkańców wymianą kotłów na te, spełniające ekologiczne kryteria.

Po trzecie: by Jaworzno wraz ze Spółką Ciepłowniczo-Energetyczną Jaworzno III (w której gmina oraz Tauron Ciepło mają swoje udziały), przystąpiło do opracowania programu likwidacji niskiej emisji. Tauron Ciepło przygotowuje się do realizacji Programu Likwidacji Niskiej Emisji (PLNE), który ma na celu likwidację emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach. Ekologiczne, bezpieczne i czyste ciepło sieciowe oferowane przez to jeden z najskuteczniejszych sposobów wyeliminowania smogu. Przyłączenie każdego kolejnego budynku do sieci ciepłowniczej, oznacza bowiem mniej indywidualnych pieców i kominów, co bezpośrednio przekłada się na znaczne ograniczenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery. Przygotowywany program przyłączeniowy obejmie osiem miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej objętych niską emisją tj.: Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice. Nie obejmuje naszego miasta.

I po czwarte: o wprowadzenie w dniach, kiedy na terenie aglomeracji śląskiej ogłaszane są alarmy smogowe, możliwości bezpłatnego poruszania się komunikacją autobusowej PKM Jaworzno Sp. o.o. dla osób, które w tych dniach zrezygnują z jazdy własnym samochodem osobowym. Takie rozwiązania wprowadzają na terenie aglomeracji śląskiej inni przewoźnicy, m.in. Koleje Śląskie oraz KZK GOP.

Wierzę, że w tych niezwykle istotnych kwestiach dla zdrowia i życia mieszkańców Jaworzna, uda się zaktywizować władze miasta. To temat zbyt ważny i poważny by popełniać grzech pozorowania działania czy zaniechania. To sprawa życia lub śmierci – dla nas i naszych bliskich.

Paweł Bańkowski

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki