Pod koniec 2016 roku jaworznickie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakupiło nową centralę telefoniczną. Oprócz obsługi większej ilości połączeń, cyfrowe urządzenie umożliwia automatyczne przekazywanie informacji na temat prowadzonych prac remontowych.

REKLAMA

By dowiedzieć się o bieżących pracach wykonywanych na sieci wodociągowej oraz o ewentualnych czasowych brakach w dostawie wody wystarczy zadzwonić pod bezpłatny numer 994.

Wiadomości na temat modernizacji sieci, planowanych wyłączeniach i awariach można uzyskać także na stronie przedsiębiorstwa www.mpwik.jaworzno.pl w zakładce “Awarie i remonty”. Dodatkowo pracownicy przy planowanych pracach na danej ulicy, czy też dzielnicy, wywieszają ogłoszenia. Jeśli prace dotyczą budynków wielolokalowych, to rzeczowa informacja przekazywana jest bezpośrednio do zarządcy.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki