Problemami z odmową przyjęć pacjentów w Zespole Lecznictwa Otwartego zainteresował się poseł na sejm RP Paweł Bańkowski, który wystosował pismo do dyrektora śląskiego NFZ.

REKLAMA

W piśmie poseł opisuje zgłaszane mu przez mieszkańców problemy i prosi dyrektora o weryfikację świadczonych przez ZLO usług.

Jak mówi Paweł Bańkowski w ciągu zaledwie kilku dni do jego biura zgłosiło się kilkanaście osób, które spotkał w ZLO ten sam problem.

Czy śląski NFZ zainteresuje się tym problemem? Czas pokaże.

pismo

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki