Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przed sesją Sejmiku Województwa Śląskiego, najgorętszym tematem był budżet województwa śląskiego na 2017 rok, z uwzględnieniem planowanej utraty przez Samorząd istotnego narzędzia do finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska, jakim jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

REKLAMA

W konferencji wzięli udział Marszałek Wojciech Saługa oraz Prezes Zarządu Funduszu Andrzej Pilot.

Do tej pory WFOŚiGW samodzielnie, przy czynnym udziale samorządów, organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządu gospodarczego określał kierunki wydatkowania środków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Uwzględniana była przy tym specyfika regionu i jego potrzeby.

Planowane zmiany ograniczą samodzielność instytucjonalną WFOŚiGW. Oznacza to, że o kierunkach wydatkowania środków oraz o liście zadań priorytetowych będą decydować wyłącznie przedstawiciele strony rządowej, w tym Ministra Środowiska i Narodowego Funduszu.

Istnieje realne zagrożenie przekazywania środków finansowych wyłącznie na zadania priorytetowe z punku widzenia administracji centralnej z całkowitym pominięciem zadań istotnych dla regionu. W przypadku województwa śląskiego zadaniem priorytetowym jest walka z niską emisją, która ciągle wymaga dużych nakładów finansowych i działań edukacyjnych. Podczas konferencji padło ważne pytanie, jak będą realizowane te zadania w sytuacji ograniczenia środków czy też całkowitego wycofania się z ich współfinansowania.

Niepewne może się stać m.in. dofinansowanie dla mieszkańców województwa śląskiego realizacji zadań na rzecz ograniczania niskiej emisji w postaci dotacji na wymianę kotłów grzewczych lub termomodernizację.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki