W niedzielę 14 sierpnia na jaworznickim rynku odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego zorganizowane przez Jednostkę Strzelecką 3057.

REKLAMA

JS 3057 rynek 2016_3Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. To właśnie 15 sierpnia w godzinach nocnych pierwsze oddziały 21 Dywizji Górskiej rozpoczęły forsowanie Wieprza pod Kockiem.

JS 3057 rynek 2016_5Obchodom na rynku towarzyszyły także uroczystości związane z 1. rocznicą powołania Jednostki Strzeleckiej 3057. Jednostka powstała w sierpniu ubiegłego roku i skupia patriotów z całego miasta. W jej szeregi wstępują osoby niezależnie od wykonywanej profesji, wszyscy z nich są jednak patriotami, którym na sercu leży dobro kraju.

JS 3057 rynek 2016_8Uroczystości rozpoczęły się o godz. 14:00 od odczytania Apelu Poległych. Następnie przy dźwiękach salwy zostały złożone kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości.

JS 3057 rynek 2016_11Na rynku, z okazji obchodów święta, pojawiły się także samochody wojskowe udostępnione przez Muzeum Techniki Wojskowej.

JS 3057 rynek 2016_1

JS 3057 rynek 2016_10

JS 3057 rynek 2016_2 Podczas uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego na jaworznickim rynku odbyło się również zaprzysiężenie nowych członków Jednostki. „Przez całe życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nad wszystko inne, wyższe dla mnie będzie” – to pierwsze słowa przysięgi strzeleckiej, które wypowiedzieli członkowie jaworznickiej Jednostki Strzeleckiej 3057.

JS 3057 rynek 2016_12

JS 3057 rynek 2016_6

JS 3057 rynek 2016_9

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

3 KOMENTARZE

    • Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza (ZS „Strzelec” OSW) – organizacja paramilitarna, patriotyczne stowarzyszenie stawiające sobie za cel kontynuację istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego. Działa jako stowarzyszenie rejestrowe we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Strażą Graniczną, Obroną Cywilną i Związkiem Harcerstwa Polskiego.
      Na uroczystości byli przedstawiciele władz miasta, Policji, Straży Pożarnej, WP czy Służby Wieziennej.
      To, że na filmie niema przedstawicieli miasta nie oznacza, że ich niebyło. Kwiaty pod pomnikiem z tej okazji złożył I Zastępca Prezydenta miasta Jaworzna w asyście funkcjonariuszy SM. Pozdrawiam.