W roku szkolnym 2007/2008 w Gimnazjum nr 3 w Jaworznie utworzona została pierwsza w Polsce klasa sportowa o profilu wspinaczkowo-obronnym. Ideą było połączenie szkolenia z zakresu wspinaczki i samoobrony i przygotowanie uczniów do kontynuacji kształcenia w zakresie służb mundurowych. Program został rozszerzony o zajęcia ruchowe przy muzyce.

REKLAMA

Klasa Sportowa Gimnazjum nr 3.

Program jest realizowany na zajęciach wychowania fizycznego dziewcząt i chłopców w klasach 1-3 gimnazjum. Uczniowie klasy sportowej mają dziesięć godzin wychowania fizycznego tygodniowo podzielonych na część ogólną (cztery godziny) oraz specjalizacje prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę trenerską ze wspinaczki sportowej, samoobrony oraz zajęć ruchowych przy muzyce (po dwie godziny tygodniowo).

Klasa Sportowa Gimnazjum nr 3.

Celem programu wspinaczki realizowanego przez trenera Grzegorza Tuckiego jest wyszkolenie w zakresie technik asekuracji, techniki ruchu, przekazanie podstawowej wiedzy o bezpiecznym uprawianiu wspinaczki sportowej na sztucznej ścianie wspinaczkowej. Nauka i doskonalenie techniki ruchu jest elementem szkolenia, niezbędnym do osiągnięcia wyniku sportowego.

Zapoznanie z podstawowym sprzętem wspinaczkowym i bezpiecznym wykorzystaniem go podczas wspinaczki. Program szkolenie z samoobrony Ju-jitsu realizowany przez trenera Łukasza Proksę posiada bardzo bogaty repertuar technik w skład którego wchodzą: techniki samoobrony stosowane w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, techniki walki sportowej wykorzystywane podczas rywalizacji w zawodach sportowych oraz techniki interwencji wykorzystywane podczas pracy w służbach mundurowych. Głównym założeniem programu zajęć ruchowych przy muzyce prowadzonych przez trenera Arkadiusza Majera jest obcowanie uczniów z rytmiką i tańcem.

Klasa Sportowa Gimnazjum nr 3.

Wszystkie trzy programy realizowane na zajęciach wychowania fizycznego są uzupełnione o szkolenie w klubach sportowych: Uczniowski Klub Sportowy „K2” – wspinaczka, Klub Sportów Walki „Satori” Jaworzno – samoobrona oraz zajęciach pozalekcyjnych fitness. Obecnie uczniowie objęci programem nauczania w klasie sportowej oprócz zdobywania umiejętności z zakresu wspinaczki, samoobrony oraz rytmiki na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach pozalekcyjnych mają możliwość zdobywania wiedzy i sprawności fizycznej na licznych zawodach, szkoleniach, pokazach i obozach sportowych. Uczniowie tych klas, pomimo wielu godzin spędzanych na ściance, macie czy w sali lustrzanej nie mają problemów wychowawczych czy edukacyjnych. Wielu myśli o kontynuowaniu przygody ze sportem lub kształcenia się w klasach ponadgimnazjalnych o zbliżonym profilu.

Klasa Sportowa Gimnazjum nr 3.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki